Bijzondere bodemvondsten Uitdammerdijk (NH Nieuws, juli 2020)

Nieuwe bestemming dijkpalen Markermeerdijken (NH Nieuws, juni 2020)Archeoligisch onderzoek verzonken dorp Etersheim (NH Nieuws, september 2019)