Beschrijving traject

De module Uitdam Dorp bestaat uit de smalle dam tussen de Uitdammer Die en het Markermeer. In het dorp Uitdam staan huizen direct aan de teen van de dijk. Bewoners kunnen vanuit hun huizen over de dijk heen kijken. De combinatie van dijk, huizen en het water levert een uniek beeld op. De bewoners hechten waarde aan de landschappelijke kwaliteit van het dorp met het kenmerkende karakter van de huizen dicht tegen de dijk aan. De fietsroute bij Uitdam gaat van de dijk af en loopt door het dorp. Het wandelpad loopt wel door op de kruin van de dijk. Voor het grootste deel ligt geen weg op de kruin of direct aan de teen van de dijk, dit is alleen ten zuiden van het dorp. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

Voor Uitdam is een proces van joint fact finding gevolgd onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken, samen met bewoners, regionale overheden en onafhankelijke experts. Het advies voor de dijkversterking van Kuijken wordt gevolgd; een dijkversterkingsvariant die de huidige ligging van de dijk respecteert en waarmee de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dit bijzondere dijkdorp kan worden behouden.

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een constructieve versterking in combinatie met een golfbrekende berm. Ook het huidige onregelmatige profiel wordt hersteld. Voor een klein deel van de module, circa 100 meter, is een buitenwaartse versterking met beperkte asverschuiving opgenomen. 

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 14 wordt versterkt:

Ligging fiets/wandelverbinding

Het fietspad ligt ten noorden van het dorp, tot aan het dorp, op de kruin van de dijk. In het dorp loopt het fietspad op de weg, en ten zuiden van het dorp gaat het fietspad weer naar de kruin van de dijk. Ten noorden en ten zuiden van het dorp wordt het fietspad verbreed. Op de kruin van de dijk blijft het wandelpad aanwezig. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.

Uitvoering en planning

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina waar zijn we aan het werk.

Documenten