De Alliantie Markermeerdijken versterkt de Markermeerdijken die zorgen voor droge voeten van ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders. Regelmatig doen wij onderzoek onder bewoners en ondernemers in ons werkgebied. Hiermee komen we te weten wat men van de dijkversterking vindt, hoe de werkzaamheden worden ervaren, welke informatie bewoners en ondernemers het liefst van ons ontvangen en hoe. Met deze informatie kunnen wij gericht én waar mogelijk ons beleid en werkwijze aanpassen zodat we beter aan de wens van onze omgeving voldoen.

Dijkenpanel

Woont u tussen Hoorn en Amsterdam of in het achterland (omgeving van Zaandam of Purmerend), en vindt u het interessant om mee te denken met een van de grootste dijkversterkingen van Nederland? Meld u zich dan hier(externe link) aan om één à twee keer per jaar aan ons onderzoek mee te doen.

In 2017 zijn we gestart met het eerste onderzoek en de onderzoeksresultaten van het laatste onderzoek zijn uit 2023. 

Hieronder op een rij de verschillende onderzoeken: