Modules 11, 11a, 12 en 12a voeren we uit als één polder, één project. Zo willen we de overlast voor deze modules zo veel mogelijk beperken.

Beschrijving traject

Module 12 begint bij het voorland Jan Hagelhoek en loopt door tot de Sluisbraak bij dijkpaal 39+50, ter hoogte van Hoogedijk 40. De dijk bij Katwoude vormt de noordelijke begrenzing van het Monnickendammergat, wat onderdeel uitmaakt van de Gouwzee en Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Karakteristiek voor dit traject zijn De Kaap/ hoek de Noord met zicht op de Gouwzee en Marken en het smalle en stijle dijkprofiel met de aanliggende bebouwing. Binnendijks ligt het veenweidelandschap met strokenverkaveling. Net ten noorden van dit traject ligt het archeologisch beschermde voorland Jan Hagelhoek. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverharde voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Oplossing

Bij de Kaap, ook bekend als Hoek de Noord, wordt de dijk binnenwaarts versterkt tussen dijkpaal 25+50 en 26+40. Er wordt ter plaatste een tijdelijke weg aangelegd waardoor de Hoogedijk in beide richtingen open blijft. Ook wordt de dijk versterkt door middel van een buitendijkse asverschuiving de Sluisbraak, ongeveer van dijkpaal 38+50 t/m 39+50. Het binnentalud wordt hierdoor flauwer. Aan deze buitenzijde wordt nieuwe bekleding van Basalton aangebracht.

Bij de Kaap en tussen de Kaap en de Sluisbraak wordt in totaal 550 meter dijkkruin vernieuwd en op delen iets opgehoogd. Het binnentalud bij De Kaap wordt tussen dijkpaal 25+50 en 27 vernieuwd en verflauwd.

Door het toevoegen van module 11a en 12a aan de dijkversterking, is het ontwerp en met name de aansluiting ter plaatse van de Kaap en de Sluisbraak herzien. Dit is terug te vinden bij de pagina’s over deze twee modules.

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in Polder Katwoude wordt versterkt:

Meekoppelkans

Het gebied tussen de bomenrij en de dijk zal aan het eind van de dijkversterking ter hoogte van de Kaap worden heringericht. Deze meekoppelkans is meegekomen met de modules 11a en 12a.

Uitvoering en planning

De planning is lopende 2022 aangepast en de start van de werkzaamheden is verschoven van maart 2023 naar december 2023. De reden hiervan is dat de modules 11a en 12a onderdeel van de dijkversterking zijn geworden, en als 'één polder, één project' gaan worden uitgevoerd. Bij De Kaap wordt in twee fasen een tijdelijke binnendijkse voorbelasting aangebracht, met op de 2e fase een tijdelijke weg.

Bij de Sluisbaak wordt buitendijks voorbelasting aangebracht die we ook als werkbaan van zand gebruiken. Dan volgt een rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk inclusief herinrichting van de Kaap zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden gedurende 6 maanden, en in 2025 is de dijkversterking gereed. Wandelroute 24 over de dijkkruin van Volendam naar Monnickendam en vise versa zal tijdens de dijkversterking grotendeels niet beschikbaar zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina waar zijn we aan het werk.