De Markermeerdijken beschermen de inwoners van Noord-Holland tegen overstromingen. Tegelijkertijd is het een gebied waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Daarom werkt de Alliantie Markermeerdijken samen met bewoners, bedrijven en overheden. Dat doen we via keukentafelgesprekken, ontwerpateliers en informatiebijeenkomsten. Zo bepalen we samen met de omgeving wat de beste maatwerkoplossing is.

Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie zijn in januari 2019 gestart met bouwklankbordgroepen. Doel van de bouwklankbordgroepen is samen bekijken hoe de overlast beperkt kan worden en de uitvoering zo soepel mogelijk kan verlopen. Voor alle 15 locaties (modules) van de dijkversterking is een groep samengesteld. De bouwklankbordgroepen komen eens in de drie maanden bijeen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de versterking van de Markermeerdijken? Dan kunt u zich abonneren op de digitale Markermeerdijken nieuwsbrief (link opent in nieuw venster).