Beschrijving traject

Vanaf de Galgenbocht naar het zuiden ligt binnendijks het Landje van Naber. Vanaf de kruising met De Hulk ligt binnendijks het natuurgebied De Hulk. Het buitendijks voorland behoort ook tot dit natuurgebied. Aan de binnenzijde van de dijk staat een aantal huizen, een appartementencomplex en een pannenkoekenhuis. De overige percelen aan de binnenzijde van de dijk zijn in gebruik als landbouwgrond.

De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument. Het onverharde voetpad ligt in deze module op de dijk en het fietspad op de weg. Buitendijks grenst de dijk of het voorland direct aan het Markermeer en daarmee ook aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een oeverdijk. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk en kan op deze manier in haar huidige vorm behouden blijven. Over de invulling van de oeverdijk is de Alliantie in gesprek met direct belanghebbenden. Ons streven is om de huidige functionaliteit van de dijk, inclusief recreatieve voorzieningen, te behouden of terug te brengen. Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 3 wordt versterkt:

Uitvoering en planning

De Alliantie Markermeerdijken is in de week van 7 oktober 2019 gestart met het opspuiten van de oeverdijk. Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding loopt tot aan dijkpaal 34 (ten noorden van het oude gemaal Westerkogge) op de kruin van de oeverdijk, waarna het fietspad door middel van een fietsbrug terug gaat naar de huidige dijk. Het doorgaande fietspad loopt daarna vanaf het oude gemaal Westerkogge over de bestaande weg en komt via de zuidelijke strekdam bij het huidige gemaal Westerkogge weer op de kruin van de oeverdijk te liggen. Na de versterking wordt de zuidelijke strekdam mogelijk ook beloopbaar gemaakt. Ter plaatse van de meest zuidelijk strekdam gaat het fietspad weer terug naar de bestaande weg. Het wandelpad blijft in deze hele module op de kruin van de dijk liggen.