Vaargeulen en loswallen

In maart 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen.

Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform).

Het Markermeer is op veel locaties niet diep genoeg voor de schepen. Daarom worden ook vaargeulen gebaggerd door middel van een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken.

Om tijdens de uitvoering van de dijkversterking hinder en overlast naar de omgeving te beperken, worden ruim negentig procent van de materialen per boot aan- en afgevoerd via het water. Bijvoorbeeld zand, klei, grond en stenen. Vanaf de centraal gelegen loswallen vervoeren we de materialen verder binnen het werkgebied.

Op de visualisatie onder aan deze pagina kunt u zien waar de vaargeulen en loswallen komen. Op de pagina Modules kunt u nauwgezet volgen waar de Alliantie op dit moment aan het werk is.

Zie ook de meest gestelde vragen over de voorbereidende werkzaamheden.

Op onderstaande kaart vindt u de locaties van de vaargeulen en loswallen.