1. Hoorn binnenstad (afgerond)

Oplevering

Op 10 maart 2023 is module 1 opgeleverd en weer opengesteld voor publiek.

Beschrijving traject

Module 1 bevindt zich tussen Schouwburg Het Park (Hoorn) en Visserseiland (Hoorn). Dit stuk van de dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk en is net als de rest van de Markermeerdijken een provinciaal monument. Aan de binnenzijde van de dijk ligt lintbebouwing en de historische binnenstad van Hoorn. Op de kruin van de dijk ligt een voetpad van asfalt. Aan de voorzijde van de huizen, op de bestaande weg, wordt gefietst. Het beschermde natuurgebied Natura 2000 Markermeer & IJmeer, ligt ter hoogte van de bebouwde kom ongeveer 80 meter uit de oever.

Oplossing

De oplossing in deze module is het aanleggen van een berm aan de buitenzijde van de dijk. Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 1 is versterkt.