Modules 11, 11a, 12 en 12a voeren we uit als één polder, één project. Zo willen we de overlast voor deze modules zo veel mogelijk beperken.

Beschrijving traject

Module 11 loopt over zo’n 1100 meter vanaf de historische molensluis en molen tot dijkpaal 11. Dat is circa 300 meter voorbij de Vliegasbocht, een karakteristiek element van de dijk. Buitendijks ligt een voorland met daarop het Marinapark Volendam, inclusief jachthaven. Ten zuiden daarvan ligt het buitendijks strand Pieterman, ’t hondenstrand en een rietland. Daarna grenst de dijk direct aan de Gouwzee.

Binnendijks bestaat het landschap uit veenweide, wat ook weidevogel leefgebied is. Langs het traject zijn vier woningen aanwezig, waaronder ijssalon Honingh en ’t Zuivelhuisje. Ook zijn er twee braken aanwezig, waarvan één beschermd is. De Gouwzee is onderdeel van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, en is belangrijk voor overwinterende vogelsoorten. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverhard voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Oplossing

Bij het nader uitwerken van het dijkontwerp blijkt dat op het eerste dijktraject tot en met dijkpaal 3 geen dijkversterking nodig is. Vanaf dijkpaal 3 komt er een buitenwaartse asverschuiving, waarbij de dijk op sommige plaatsen iets wordt verlaagd. De bestaande dijk wordt aan de binnenkant deels afgegraven waardoor een nieuwe bredere berm en een minder stijl dijktalud ontstaan. Er komt een wandelpad op de kruin, maar geen vrij liggend fietspad. Aan de buitenkant wordt nieuwe bekleding van basalton aangebracht.

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in Polder Katwoude wordt versterkt:

Uitvoering en planning

De planning is lopende 2022 aangepast en de start van de werkzaamheden is verschoven van maart 2023 naar december 2023. De reden hiervan is dat de modules 11a en 12a onderdeel van de dijkversterking zijn geworden, en als 'één polder, één project' worden uitgevoerd.

De aanleg van module 11 bestaat uit het in korte tijd aanbrengen van een buitendijkse werkbaan van zand, voorzien van een zogenaamde kreukelberm. De werkbaan dient ook als voorbelasting. Dan volgt een lange rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting in 2025 worden afgewerkt gedurende 6 maanden, zodat de dijk in 2025 kan worden opgeleverd. Wandelroute 24 over de dijkkruin van Volendam naar Monnickendam en vise versa zal tijdens de dijkversterking grotendeels niet beschikbaar zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina waar zijn we aan het werk.