2. Strand Hoorn

Beschrijving traject

Deze module ligt in een karakteristieke bocht van het Hoornse Hop en biedt vanaf de dijk een wijds uitzicht over het Markermeer. De Galgenbocht vormt een markant uitzichtpunt (kaap). Binnendijks ligt de woonwijk Grote Waal en buitendijks grenst de dijk direct aan het Markermeer, het Hoornse Hop. De bebouwing aan de dijk bestaat uit woonhuizen en appartementencomplexen. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een oeverdijk. Een oeverdijk is een nieuwe halfhoge dijk in het Markermeer en heeft een flauw buitentalud die voor de bestaande dijk wordt aangebracht. De oeverdijk neemt de functie als primaire waterkering geheel over. Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 2 wordt versterkt:

Uitvoering en planning

De Alliantie Markermeerdijken is in de week van 7 oktober 2019 gestart met het opspuiten van de oeverdijk. Op 1 juli 2023 is het eerste deel van het stadsstrand Hoorn opengesteld voor publiek. Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding loopt vanaf de buitenzijde van schouwburg Het Park zuidwaarts door op de kruin van de oeverdijk in de richting van de Galgenbocht. Ook ter plaatse van de Schouwburg komt aan de buitenzijde een fietsverbinding te liggen.

Veilige dijken én een stadsstrand

De gemeente Hoorn grijpt de werkzaamheden voor de dijkversterking aan om een stadsstrand voor inwoners en bezoekers aan te leggen. Meer informatie over het stadsstrand van Hoorn is te vinden op de website van de gemeente.