Schade en nadeelcompensatie

Schade

Ondervindt u schade van de werkzaamheden van de Alliantie Markermeerdijken? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. We vragen u om dit bij ons te melden zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U kunt de schade melden door onderstaand schadeformulier in te vullen.

Schade melden

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier? Dan kunt u een schadeformulier printen en ingevuld per post versturen. U kunt het formulier via de link onderaan deze pagina downloaden. Het adres waar u het formulier heen kunt sturen is: Alliantie Markermeerdijken, Postbus 89, 1140 AB, Monnickendam.

Informatie over hoe wij schade voorkomen, en hoe we omgaan met meldingen van schade, vindt u in onze schadefolder. U vindt een link naar de schadefolder onderaan deze pagina.

Er kan ook sprake zijn van schade doordat u overlast, hinder of nadeel ondervindt door rechtmatige werkzaamheden van de Alliantie. We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Ruim negentig procent van het benodigde materiaal en materieel voor de dijkversterking wordt over het water aangevoerd. Ook treffen wij voorzorgsmaatregelen en wordt er zeer zorgvuldig gewerkt. Ondervindt u toch overmatige overlast door werkzaamheden van de Alliantie, meld u dit dan via het contactformulier.

Nadeelcompensatie

Kan de overlast niet worden voorkomen en is het nadeel dat  u ondervindt onevenredig groot, dan kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding (nadeelcompensatie). De regels die hiervoor gelden staan in de Verordening nadeelcompensatie van het hoogheemraadschap. Deze regels worden ook gehanteerd door de Alliantie Markermeerdijken. De verordening vindt u samen met meer informatie op www.hhnk.nl/nadeelcompensatie

Webinar

In augustus 2020 hielden wij een webinar over schade en nadeelcompensatie. Een verslag van de webinar lees je hier.