Beschrijving traject

Module 7, Polder Zeevang, is vijf kilometer lang en loopt van het dorpje Warder tot aan Fort Edam, net boven Edam. De binnendijks gelegen polder Zeevang maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Polder Zeevang. Buitendijks grenst de dijk of het voorland direct aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De dijk op dit hele traject is provinciaal monument. Het fietspad ligt op de weg in de berm van de dijk. Het onverharde voetpad ligt op de kruin van de dijk.

Oplossing

De dijk wordt hier versterkt met een buitenwaartse asverschuiving of door een buitenberm aan te leggen. Hierdoor blijven oude braken, het karakteristieke kronkelige tracé, de openheid én de beleving van de dijk behouden. Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 7 wordt versterkt:

Uitvoering en planning

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 gestart. In 2023 wordt de dijk afgewerkt en naar verwachting is de dijkversterking begin 2024 gereed. De reconstructie van de weg IJsselmeerdijk tussen zwembad Warder en kruising Warder volgt mogelijk pas in 2025 als geen transport van de Alliantie meer noodzakelijk is.  

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding komt in deze hele module op de bestaande weg. Op de kruin van de dijk blijft het onverharde wandelpad aanwezig. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.

Ruimtelijke inpassing: voorlanden terugbrengen

Met de plannen voor de buitenwaartse versterking wordt de waterveiligheid op orde gebracht. De gekozen oplossing betekent dat de huidige dijk wordt afgegraven. Om dit te compenseren zijn conform de vergunningseis van provincie Noord-Holland voorlanden aan het ontwerp toegevoegd.