De module Broeckgouw begint na de eerste bocht voorbij de jachthaven in Edam en loopt tot aan de kaap bij het Noordeinde Volendam.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een binnenwaartse berm met een kruinverhoging. De bestaande dijk blijft zo veel mogelijk intact en de binnendijkse waardevolle bebouwing wordt niet geraakt. In deze module staan drie woningen dicht bij de dijk, waar mogelijk lokaal maatwerk moet worden toegepast. Voor de dijk ten zuiden van gemaal Volendam is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven.

 

Planning 

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2022 gestart. Binnendijks is een tijdelijke weg in gebruik en wordt in het voorjaar van 2023 de voorbelasting aangebracht. In de tweede helft van 2023 wordt ten zuiden van gemaal Volendam gestart met de buitenwaartse versterking. Dan volgt een rustperiode waarin de ondergrond binnen- en buitendijks kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting medio 2024 afgewerkt worden, waarbij ook constructieve dijkversterkingen worden aangebracht ter hoogte van de twee noordelijke woningen en bij gemaal Voelndam. In 2025 is de dijkversterking gereed.