Beschrijving traject

De module Broeckgouw begint na de eerste bocht voorbij de jachthaven in Edam en loopt tot aan de kaap bij het Noordeinde Volendam.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een binnenwaartse berm met een kruinverhoging. De bestaande dijk blijft zo veel mogelijk intact en de binnendijkse waardevolle bebouwing wordt niet geraakt. In deze module staan drie woningen dicht bij de dijk, waar mogelijk lokaal maatwerk moet worden toegepast. Voor de dijk ten zuiden van gemaal Volendam is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven.

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 9 wordt versterkt:

Uitvoering en planning 

De werkzaamheden zijn in de zomer van 2022 gestart. De dijk zal naar verwachting medio 2024 afgewerkt worden, waarbij ook constructieve dijkversterkingen worden aangebracht ter hoogte van de twee noordelijke woningen en bij gemaal Volendam. Naar verwachting is in 2025 de dijkversterking gereed. 

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.