Meldingen, klachten en complimenten

Heeft u een vraag over de dijkversterking, wilt u iets melden of een klacht of compliment doorgeven? Vult u dan ons contactformulier in.
Klik hier voor contactgegevens en openingstijden.

Contactformulier

Schade melden

Ondervindt u schade van de werkzaamheden aan de dijk? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. Daarom vragen wij u dit bij ons te melden via ons formulier Schade melden, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. 

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier Schade melden? Dan kunt u een schademelding doen per brief. Het adres is Postbus 89, 1140 AB Monnickendam.
Lees in onze schadefolder hoe wij omgaan met schade.
Klik hier voor de webpagina over schade en nadeelcompensatie.

Schadeformulier

Hoe meld ik calamiteiten?

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons melden via telefoonnummer 0800-1430. Als dat nodig is schakelen wij de crisisbeheersingsorganisatie in. Meer informatie over het melden van calamiteiten vindt u hier.

Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. De Alliantie Markermeerdijken volgt het privacybeleid van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hier leest u hoe HHNK omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u hebt.