In deze module ligt in de Eterheimerbraakpolder, is 1,5 kilometer lang en loopt van het dorpje Schardam tot aan de zuidzijde van het voorland Oosterkoog. De polder is ontstaan door een dijkdoorbraak en in 1632 bedijkt. Je vindt er molens en gemalen en hier is ook het laagste punt van Noord-Holland op 6,60 meter beneden N.A.P..

Op het erf bij Bezoekerscentrum De Breek in Etersheim staat tevens het archeologisch minimuseum Waterwolf wat gemaakt is op initiatief van de Alliantie Markermeerdijken, in samenwerking met de Stichting Etersheimerbraak, Gemeente Edam-Volendam en de provincie Noord-Holland. Hier zijn de acheologische schatten te bewonderen die tijdens de dijkversterking gevonden worden.

Oplossing

De dijk wordt in deze module voornamelijk versterkt door een buitenwaartse asverschuiving toe te passen. Behalve ten zuiden van het dorp Schardam, daar wordt de dijk over een lengte van 400 meter binnenwaarts versterkt. De binnendijks gelegen woningen en de lintbebouwing van Etersheim blijven behouden.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding loopt in het noordelijk deel van de module over de bestaande weg. Vanaf dijkpaal 13+50 ligt de fietsverbinding op het voorland. Het wandelpad op de kruin van de dijk blijft behouden. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.