In module 8, Haven Edam, is bij het nader uitwerken van het ontwerp uit het projectplan gebleken dat er geen versterking nodig is bij de dijk op de hoogte van Fort Edam (tussen dijkpaal 95 en 112).

De ontwerpen in het projectplan Markermeerdijken zijn uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarbij er gewerkt is van grof naar fijn. Door nader onderzoek, het verfijnen en detailleren van een eerste ontwerp naar een definitief ontwerp, blijkt de dijkversterking niet meer nodig. De dijk zou hier voorzien worden van nieuwe steenbekleding en ter hoogte van Fort Edam zou een buitenberm aangelegd worden.