Module 6, Heintjesbraak en Warder, is drie kilometer lang en loopt vanaf het voorland Oosterkoog (pruthoek) tot aan de zuidzijde van het dorp Warder, bij de kruising IJsselmeerdijk en dorpsweg Warder. Buitendijks ligt Zwembad Warder, reddingsstation Warder en Watersportvereniging Warder. 

De buitenzijde van de dijk en het voorland vormen de grens met het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De dijk op dit hele traject is provinciaal monument. Het fietspad ligt in deze module op de weg aan de binnenzijde van de dijk op de berm. Het onverharde voetpad ligt op de kruin. 

Oplossing

De Markermeerdijken ter hoogte van de Etersheimermolen en het dorp Warder krijgt een volledige buitenwaartse asverschuiving, een binnenwaartse en gecombineerde versterking vanaf de kruising met de Badhuisweg tot aan het gemaal Warder en een constructieve versterkingen bij Zwembad Warder en gemaal Warder. Hierdoor blijven het binnendijkse landschap, het karakteristieke kronkelige tracé, de openheid én de beleving van de dijk behouden.

Ligging fiets/wandelverbinding

De weg blijft, net als in de huidige situatie, op de berm van de dijk liggen. De doorgaande wandel- en fietsverbinding komt op de kruin van de dijk. Ter plaatse van het voorland komt het fietspad buitendijks en blijft de wandelverbinding op de kruin. Ten zuiden van het voorland komt de fiets- en wandelverbinding terug op de kruin van de dijk tevens is hier de afspraak dat de weg meeschuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.