11a. Jan Hagelhoek (polder Katwoude)

Modules 11, 11a, 12 en 12a voeren we uit als één polder, één project. Zo willen we de overlast voor deze modules zo veel mogelijk beperken.
 

Beschrijving traject

Module 11a loopt over zo’n 1450 meter van dijkpaal 11 tot dijkpaal 25+50. Dat is circa 300 meter voorbij de Vliegasbocht tot en met het zuidelijkste puntje van het buitendijkse voorland “Jan Hagelhoek”. Module 11a ligt tussen de modules 11 en 12. De dijk grenst direct aan de Gouwzee. 

Binnendijks bestaat het landschap uit veenweide, wat ook weidevogel leefgebied en onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is. Langs het traject liggen zes woningen en bedrijven, en zijn zes historische braken aanwezig. De Gouwzee is onderdeel van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, en is belangrijk voor overwinterende vogelsoorten. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverhard voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenkant van de dijk. 

Oplossing

De dijk krijgt in deze module een buitenwaartse asverschuiving van iets meer dan acht meter. Er wordt een vloeiende overgang gemaakt met de modules 11 en 12. De bestaande dijk wordt aan de binnenkant deels afgegraven en de Hoogedijk blijft op de bestaande locatie liggen. Er ontstaat een nieuwe bredere berm en een minder stijl dijktalud. Er komt een wandelpad op de kruin, maar geen vrij liggend fietspad. Aan de buitenkant wordt nieuwe bekleding van Basalton aangebracht.

Naast bovenstaande werkzaamheden wordt de Jan Hagelhoek deels heringericht vanwege natuurcompensatie. 

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in Polder Katwoude wordt versterkt:

Uitvoering en planning

In december 2023 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de dijkversterkingswerkzaamheden. De modules 11a en 12a zijn in december 2022 toegevoegd aan de opdracht. Door de uitvoering van de modules 11 en 12 op te schuiven in de tijd, kan de dijkversterking in heel polder Katwoude als 'één polder, één project' worden uitgevoerd. Meer informatie over de totstandkoming van de versterkingsoplossing en de processen die hieraan vooraf zijn gegaan kunt u vinden op de website van HHNK

De aanleg van module 11a bestaat uit het aanbrengen van een buitendijkse werkbaan van zand, voorzien van een zogenaamde kreukelberm. De werkbaan heeft ook de functie van voorbelasting. Dan volgt een lange rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting in 2026 worden afgewerkt gedurende 6 maanden, zodat de dijk in 2026 kan worden opgeleverd. Wandelroute 24 over de dijkkruin van Volendam naar Monnickendam en vise versa zal tijdens de dijkversterking grotendeels niet beschikbaar zijn.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina Waar zijn we aan het werk?