Beschrijving traject 

Dit traject begint bij het industrieterrein – de kaap - en loopt tot en met het Noordeinde bij het strandje van Willempie. Het kenmerkt zich door de binnendijkse bebouwing die in het eerste deel bestaat uit een bedrijventerrein los van de dijk en in het tweede deel karakteristieke woningen op het binnendijkse talud. Het voetpad ligt in het noordelijk deel van het traject op de kruin, het fietspad ligt daar op de weg in de berm van de dijk. De weg, het fietspad en voetpad liggen in het zuidelijk deel op de kruin van de dijk. De weg op de dijk vormt een belangrijke route voor het (toeristische) verkeer naar Hotel Spaander en het toeristische centrum bij de Haven. De gehele dijk is provinciaal monument. 

Oplossing 

Aan Noordeinde Volendam versterken we de Markermeerdijken in het noordelijk deel en in het midden van het traject met een buitenwaartse asverschuiving. Hier wordt eerst een nieuwe dijk opgebouwd voordat de kruin van de huidige dijk wordt afgegraven. In het noordelijk deel, ter hoogte van het bedrijventerrein, blijft de weg op dezelfde plaats liggen. In het middelste deel blijft de weg ook op dezelfde plaats liggen, maar wordt hij verlaagd. In het zuidelijk deel, waar de woningen in de dijk staan, passen we een buitendijkse versterking toe met een verbreding van de kruin van ongeveer 10 meter. Om dit te kunnen doen, brengen we in de buitenkruin van de huidige dijk een hulpscherm aan in de vorm van een stalen damwand zodat de dijk en de huizen tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden stabiel blijven.  

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 10 wordt versterkt:

Ligging fiets/wandelverbinding 

De doorgaande fiets- en wandelverbinding komt gedeeltelijk op de kruin van de nog aan te leggen dijk en gedeeltelijk gaat hij over op de kruin van de huidige dijk. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk. De weg op Noordeinde wordt teruggelegd waar hij nu ligt.

Meekoppelkansen  

De gemeente Edam-Volendam wil een aantal projecten mee laten lopen met het project van de dijkversterking. Dit noemen ze meekoppelkansen. Voor een overzicht van deze meekoppelkansen verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente Edam-Volendam. 

Uitvoering en planning 

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2023 gestart met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan met zand. Eind 2023 is het hulpscherm ter hoogte van de woningen op het Noordeinde aangebracht, waarna in de zomer van 2024 de verankering van het hulpscherm wordt aangebracht als eerst weer lagen zand voor de voorbelasting zijn aangebracht. Na het aanbrengen van de laatste voorbelasting volgt in 2025 de afwerking van de dijk en is de dijkversterking begin 2026 gereed.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Contact

Wilt u meer weten over de dijkversterking in Volendam? Neem dan contact op met omgevingsmanagers Renie Ralduin of Herman van den Brink, 0299-224510 of via contact@markermeerdijken.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken door op de link hieronder de klikken.

Aanmelden nieuwsbrief

Downloads