Beschrijving traject

Dit traject begint bij het industrieterrein – de kaap - en loopt tot en met het Noordeinde bij het strandje van Willempie. Kenmerkend voor het meest noordelijke deel van de module (vanaf het industrieterrein tot aan de knik in de dijk ter hoogte van dijkpaal 24) is een steile groene berm aan de binnenkant van de dijk waarna het overgaat in bebouwing van een industrieterrein. Het traject kenmerkt zich door de binnendijkse bebouwing die in het eerste deel bestaat uit een bedrijventerrein los van de dijk en in het tweede deel karakteristieke woningen op het binnendijkse talud. De dijk zelf is kleinschalig en smal. De weg op de dijk vormt een belangrijke route voor het (toeristische) verkeer naar Hotel Spaander en het toeristische centrum bij de Haven. Het voetpad ligt in het noordelijk deel van het traject op de kruin, het fietspad ligt daar op de weg in de berm van de dijk. De weg, het fietspad en voetpad liggen in het zuidelijk deel op de kruin van de dijk. Beleving van het water vanaf de dijk wordt als belangrijke kwaliteit gezien. In de bocht nabij Hotel Spaander ligt het strandje van Willempie. De grens van Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt op ongeveer 80 meter uit de kust. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het noordelijk deel een buitenwaartse asverschuiving. De binnendijkse bebouwing wordt ontzien. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven. Voor het zuidelijk deel, vanaf dijkpaal 24 is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen, waarbij de huidige dijk behouden blijft.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding komt tot aan dijkpaal 24 op de kruin van de nog aan te leggen dijk. Daarna gaat hij over op de kruin van de huidige dijk. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.