Beschrijving traject 

Dit traject begint bij het industrieterrein – de kaap - en loopt tot en met het Noordeinde bij het strandje van Willempie. Het kenmerkt zich door de binnendijkse bebouwing die in het eerste deel bestaat uit een bedrijventerrein los van de dijk en in het tweede deel karakteristieke woningen op het binnendijkse talud. Het voetpad ligt in het noordelijk deel van het traject op de kruin, het fietspad ligt daar op de weg in de berm van de dijk. De weg, het fietspad en voetpad liggen in het zuidelijk deel op de kruin van de dijk. De weg op de dijk vormt een belangrijke route voor het (toeristische) verkeer naar Hotel Spaander en het toeristische centrum bij de Haven. De gehele dijk is provinciaal monument. 

Oplossing 

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het noordelijk deel een buitenwaartse asverschuiving. De binnendijkse bebouwing wordt ontzien. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven. Voor het zuidelijk deel is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen, waarbij de huidige dijk behouden blijft. Zie de presentatie onderaan deze pagina voor de laatste stand van zaken. 

Ligging fiets/wandelverbinding 

De doorgaande fiets- en wandelverbinding komt gedeeltelijk op de kruin van de nog aan te leggen dijk en gedeeltelijk gaat hij over op de kruin van de huidige dijk. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk. De weg op Noordeinde wordt teruggelegd waar hij nu ligt.

Meekoppelkansen  

De gemeente Edam-Volendam wil een aantal projecten mee laten lopen met het project van de dijkversterking. Dit noemen ze meekoppelkansen. Voor een overzicht van deze meekoppelkansen verwijzen wij u graag door naar de website van de gemeente Edam-Volendam(externe link). 

Planning 

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2023 met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan met zand. Eind 2023 wordt het hulpscherm ter hoogte van de woningen op het Noordeinde aangebracht, waarna in de zomer van 2024 de verankering van het hulpscherm wordt aangebracht als eerst weer lagen zand voor de voorbelasting zijn aangebracht. Na het aanbrengen van de laatste voorbelasting volgt in 2025 de afwerking van de dijk en is de dijkversterking begin 2026 gereed.

Contact

Wilt u meer weten over de dijkversterking in Volendam? Neem dan contact op met omgevingsmanagers Renie Ralduin of Herman van den Brink, 0299-224510 of via contact@markermeerdijken.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken door op de link hieronder de klikken.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Informatiefilm