Op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de versterking van de Markermeerdijken? Download de app!
 

De Alliantie werkt met een app waarmee u eenvoudig op de hoogte blijft van onze werkzaamheden. Ook vindt u hierin de planning en documenten per module. Nieuwsgierig geworden? Download de app, ga naar de module waaraan u woont of werkt en klik linksboven op 'volgen'.
 


Leest u dit op uw smartphone of tablet? Klik dan op een van onderstaande afbeeldingen om direct doorverwezen te worden naar de Google Play Store of Apple App Store. Leest u dit bericht op uw PC of laptop? Scan dan de QR-code met de camera van uw smartphone of tablet en download de Markermeerdijkenapp.


Werkzaamheden in maart 2023


Module 1

 • Opengesteld voor bewoners, werkzaamheden afgerond

Module 2

 • Werkzaamheden voor toekomstige parkeerplaatsen en toekomstige fiets/voetpad;
 • Boren van de funderingspalen voor de bruggen;
 • Heien funderingen de (hiervoor genoemde uitlaat) en de drie bruggen;
 • Aanbrengen kabels en leidingen voor de voorzieningen op het Stadsstrand;
 • Werkzaamheden uitlaatconstructie ter hoogte van de Schouwburg; intrillen damwanden, betonwerk.

Module 3
 

 • Het waterpeil van het tussenwater wordt verlaagd zodat we taluds kunnen graven;
 • Afgraven voorbelasting oeverdijk;
 • Realiseren tewaterlaatplaatsen bij de tussenwateren voor onderhoudsboten HHNK;
 • Baggerwerk bij gemaal Westerkogge.

Module 4

 • Afgraven voorbelasting Markermeerzijde;
 • Werkzaamheden uitlaatconstructie ter hoogte van de oude dijkdoorbraak de Weel; betonwerk, inhijsen prefab elementen.

Module 5

 • Rustperiode

Module 6

 • Aanbrengen ophoogslag met zand voor de voorbelasting in de dijksecties bij gemaal Warder;
 • Aanbrengen steenbekleding in dijksecties tussen watersportvereniging Warder en kruising Warder. Transport van basalton via drie tijdelijke dijkovergangen.

Module 7

 • Aanbrengen klei op dijksectie ten zuiden van kruising Warder;
 • Afwerken dijk in zuidelijke dijksecties.

Module 9

 • Aanbrengen tijdelijke verharding op deel ten noorden van gemaal Volendam. Zeedijk op 17 maart 17.00 uur open voor doorgaand verkeer.

Module 10

 • Verplaatsen lichtmasten op Noordeinde naar zijde woningen  

Module 11

 • Geen werkzaamheden.

Module 11.a

 • Geen werkzaamheden.

Module 12

 • Diverse proefsleuven voor kabels en leidingen 

Module 12.a

 • Diverse proefsleuven voor kabels en leidingen 

Module 13

 • Rusttijd ophogingen.

Module 14

 • Rusttijd ophogingen.

Module 15

 • Week 5: Omleggen laagspanningskabel ter hoogte van gemaal Uitdam. 1 februari geen elektra bij woningen rondom gemaal;
 • Week 8 & 9: Elektra aansluiting maken Uitdammerdijk 30;
 • Week 8: Zand rijden van loswal 10 naar Dijkpaal 122 tot Dijkpaal 141 en herstellen van golfreker op verschillende locaties

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De laatste digitale versie van deze nieuwsbrief is van van juni 2021 lees je op onze website.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2022 aan het werk gaan.