Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden in week 1

Module 1

Geen werkzaamheden

Module 2

Geen werkzaamheden 

Module 3

Voorbelasting aanbrengen t.b.v. duikers tussenwater bij Westerkogge, antistuif aanbrengen bij de grote waal en karperput

Module 4

Vanaf week 2 wordt er gestart met de renovatie van duiker De Rietkoog (voor meer informatie: zie Module 4)

Module 5

Vanaf 10 januari aanbrengen volgende ophoogslag met zand. Op 13 januari 2022 openstellen van tijdelijke weg tussen Westerkoogdijk en perceel IJsselmeerdijk 1

Module 6

Vacuumconsolidatie (pompen) in enkele secties voor sterkteontwikkeling van de ondergrond voor de tijdelijke weg

Module 7

In januari aanbrengen extra ophoogslag met zand om eindhoogte van voorbelasting te halen.
Vanaf 10 januari onderzoek verhardings- en funderingsonderzoek inritten ter hoogte van buitenwaartse asverplaatsing van de dijk

Module 9

Geen werkzaamheden

Module 11.a

Geen werkzaamheden

Module 12

Geen werkzaamheden

Module 12.a

Geen werkzaamheden

Module 13

Dit jaar geen realisatiewerkzaamheden meer. In januari volgt een presentatie van Uitvoeringsontwerp Aanleg voor betrokken bewoners en andere stakeholders. De uitnodiging wordt volgende week verstuurd. Ook gaan we in januari starten met voorbereidende werkzaamheden, zoals plaatsen monitoringsinstrumenten en kappen bomen op terrein Europarcs. In februari start de realisatie van de dijkversterking.

Module 14

Deze week starten we met ontgravingswerkzaamheden buitendijks om aansluitend verticale drainage aan te brengen. Wij starten ter hoogte van ons ketenpark en werken richting het zuiden van Uitdam. De werkzaamheden zullen duren tot en met de kerstvakantie. 

Module 15

Dit jaar met name binnen- en buitendijkse zandophogingen. Er zijn en worden wat reparaties uitgevoerd aan de Uitdammerdijk. Deze heeft op een aantal locaties te lijden onder de zettingen ten gevolge van de ophogingen. De poorten nabij Uitdam worden tijdens het Kerstreces open gezet. In januari gaan we weer verder met de ophogingen en in het vroege voorjaar zullen naar verwachting een aantal gedeeltes van de tijdelijke weg langs de Uitdammerdijk gaan aanleggen. De verwachting is, dat de gehele tijdelijke weg rond de bouwvak gereed is.

De Alliantie heeft ook overeenstemming bereikt met Natuurmonumenten over het traject Polder IJdoorn. In januari starten we daar met voorbereidende werkzaamheden en in februari worden de eerste ophoogslagen aangebracht.

We zijn druk bezig met het Uitvoeringsontwerp Opleversituatie. Hiervoor zullen we met diverse stakeholders participatie overleggen voeren.

Vanwege de binnendijkse werkzaamheden is de dijk ter plaatse van het Kinselmeer 2,5 jaar afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Meer informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes vindt u hier

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze editie: een uitgebreide projectupdate, onthulling van beeld 'Veenus' in Etersheim, Dijkplaatsen op bijzondere locaties en Zoeken naar fossielen op de Oeverdijk. De digitale nieuwsbrief van oktober lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De digitale versie van de nieuwsbrief van juni 2021 lees je op onze website.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2021 aan het werk gaan.