Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden in week 18

Module 1

Geen werkzaamheden; rustperiode* 

Module 2

  • Werkzaamheden aan de strekdam nabij de Schouwburg
  • Werkzaamheden aan strekdam 2
  • Werkzaamheden aan strekdam 3 ter hoogte van de Galgenbocht
  • Bij de inlaat wordt er voorbelasting aangebracht

Module 3

Werkzaamheden aan de kunstwerken (uitlaten) van het tussenwater nabij gemaal Westerkogge

Module 4

Werkzaamheden aan duiker de Rietkoog (de weg is hier nog steeds afgesloten)

Module 5

Aanbrengen laatste laag zand bij Schardam

Module 6

Geen werkzaamheden

Module 7

Rustperiode*

Module 9

Start aanleg dijkovergang bij loswal 5

Module 11

Geen werkzaamheden; rustperiode*

Module 11.a

Geen werkzaamheden; rustperiode*

Module 12

Geen werkzaamheden; rustperiode*

Module 12.a

Geen werkzaamheden; rustperiode*

Module 13

Werkzaamheden tussen de N518 en Uitdam. Het bestaande fiets/voetpad is opgebroken. Fietsers worden omgeleid via Zuiderwoude. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding voor het tijdelijke voetpad tussen de N518 en Europarcs.

Module 14

Geen werkzaamheden

Module 15

Werkzaamheden tijdelijke weg tussen dijkpaal 107 en Uitdammerdijk 30 (Pampus) t/m 28 mei. 


* Een rustperiode = de tijd die nodig is voor de ondergrond om in te klinken en op sterkte te komen nadat het is voorbelast met zand. 

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De laatste digitale versie van deze nieuwsbrief is van van juni 2021 lees je op onze website.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2022 aan het werk gaan.