Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele werkzaamheden en planning bij u in de buurt? Download dan de Markermeerdijkenapp en volg de module waarvan u op de hoogte wilt blijven.

WERKZAAMHEDEN DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

Tijdens de kerstvakantie wordt er niet of nauwelijks gewerkt 

Module 1 

 • Geen werkzaamheden

Module 2

Een gedeelte van het stadsstrand is per 1 juli opengesteld. Aan het andere gedeelte wordt nog hard gewerkt. 

 • Afrondende werkzaamheden aan het tweede deel van het stadsstrand

Module 3

 • Werkzaamheden aan de strekdam bij de Galgenbocht;
 • Aanvoeren grond t.b.v. de natuurcompensatie via de oprit bij gemaal Westerkogge;
 • Verwijderen tijdelijke bouwbrug in het uitstroomkanaal bij gemaal Westerkogge.

Module 4

 • Afrondende werkzaamheden zoals terugplaatsen bebording en hekwerk.
 • De weg tussen Scharwoude en Schardam zal naar verwachting van 15 december 2023 worden opgengesteld.

Module 5

 • Afvoeren zand uit voorbelasting via loswal naar Module 10 Noordeinde Volendam
 • Verwijderen en in depot zetten van bovenlaag bestaande dijk ten zuiden van depot Etersheim

Module 6

 • Uitvoering constructieve dijkversterking bij gemaal Warder
 • Maken tijdelijke dijktrap ten noorden van kruising Badhuisweg voor toegang zwembad Warder, reddingsstation en watersportvereniging Warder
 • Afwerken dijk ter hoogte van watersportvereniging Warder

Module 7

 • Afbouwen dijk tussen IJsselmeerdijk 16 en 24, werkzaamheden afhankelijk van het weer.
 • Aanbrengen voorland en verwijderen tijdelijke werkbaan, werkzaamheden afhankelijk van waterstand Markermeer

Module 9

 • Rustperiode binnendijks. Zeedijk is open voor doorgaand verkeer;
 • Buitendijks verwijderen steenbekleding uit bestaande dijk en verplaatsen naar buitenrand voorbelasting;
 • Buitendijks aanbrengen verticale drainage.

Module 10

 • Aanbrengen hulpscherm in buitenkruin van bestaande dijk ter hoogte van woningen op de dijk. Werkzaamheden duren tot 15 december as. Tijdens werktijd is Noordeinde afgesloten voor alle verkeer. Omleiding is ingesteld.
 • Aanbrengen verticale drainage in deel tussen Noordeinde 91 en 108.

Module 11, 11a en 12, 12a

Polder Katwoude

 • Plaatsen zakbakens in heel polder Katwoude;
 • Plaatsen pomp (boosters) bij DP26 en 38; 
 • Mobilisatie pontons met kraan, aanvoer zinkerleidingen over ’t water;
 • Werkzaamheden aan de leidingen dijkkruin M12; 
 • Opspuiten zand Hoek van de Noord;
  Januari 2024
 • Start opspuiten werkbaan eerste laag in Sluisbraak, daarna M12a-Midden (loopt door en met maart 2024)

Module 13

 • Dit jaar geen grote werkzaamheden meer. Alleen kleine onderhoudswerkzaamheden.

Module 14

 • Aanbrengen ophoogslag ten zuiden van Uitdam.

Module 15

 • Zeefwerkzaamheden Dijkpaal 141 tot Dijkpaal 122. Dit loopt volgend jaar door. Met gezeefd materiaal maken we een buitendijkse ophoogslag nabij loswal 10;
 • Erosieklasse klei in depot rijden tussen dijkpaal 141 en dijkpaal 143.

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2023 aan het werk gaan.