Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele werkzaamheden en planning bij u in de buurt? Download dan de Markermeerdijkenapp en volg de module waarvan u op de hoogte wilt blijven.

WERKZAAMHEDEN OKTOBER 2023

Module 1 

 • Verbeteren van het onderscheid tussen fiets- en voetpad door het aanbrengen van een nieuwe lichtere kleur slijtlaag. Het fiets-wandelpad is hiervoor tijdelijk afgesloten tussen 9 en 15 oktober.

Module 2

Een gedeelte van het stadsstrand is per 1 juli opengesteld. Aan het andere gedeelte wordt nog hard gewerkt. 

 • Afrondende werkzaamheden aan de entree van het stadsstrand. Het strand is gesloten op de volgende momenten: Maandag 2 oktober t/m woensdag 4 oktober tussen 7u en 18uur & Donderdag 5 oktober vanaf 7u t/m vrijdag 6 oktober 18u : LET OP: Dus ook in de avonduren.

Module 3

 • Wegwerkzaamheden aan de IJsselmeerdijk tussen de oude dijkdoorbraak de Weel en Schardam; 
 • Afrondende werkzaamheden aan de dijk zodat deze veilig is tijdens het stormseizoen;
 • Aanbrengen grond op Karperput t.b.v. doormengen en natuurcompensatie;
 • Aanbrengen asfalt fietspad;
 • Afrondende werkzaamheden aan de strekdammen;
 • Aanbrengen beton op strekdam 4 incl. voorbereidende werkzaamheden.

Module 4

 • Vervangen van het asfalt bij de kruising Laag-Schardammerweg/IJsselmeerdijk, bij gemaal C. Mantel; 
 • Tussen maandag 2 en vrijdag 6 oktober is de weg dicht;
 • Wegwerkzaamheden aan de IJsselmeerdijk tussen de oude dijkdoorbraak de Weel en Schardam.

Module 5

 • Aanbrengen erosiebestendige klei in zuidelijke dijksectie

Module 6

 • Aanbrengen onderlagen klei en erosiebestendige klei in dijksectie bij WSV Warder en in dijksectie ten noorden van gemaal Warder;
 • Verleggen kabels en leidingen ter hoogte van kruising Badhuisweg;
 • Aanbrengen constructieve dijkversterking bij gemaal Warder vanaf 16 oktober as. Aanbrengen damwand gepland vanaf november.

Module 7

 • Aanbrengen teenschot en steenbekleding in middelste dijksecties tussen IJsselmeerdijk 16 en 22;
 • Maaien van gras op nieuwe dijksecties.

Module 9

 • Rustperiode binnendijks. Zeedijk is open voor doorgaand verkeer;
 • Aanbrengen zand voor voorbelasting in buitendijkse sectie tussen gemaal Volendam en loswal bij kaap Volendam.

Module 10

 • Verwijderen steenbekleding uit bestaande dijk vanaf loswal bij kaap Volendam tot eerste woning Noordeinde 91 (deel midden en noord);
 • Aanbrengen verticale drainage in deel midden en noord;
 • Verplaatsen ontluchtingsput persriolering ter hoogte van Noordeinde 3 van 16 t/m 19 oktober. Het Noordeinde is afgesloten voor autoverkeer. Leveranciers en bewoners kunnen via Zuideinde naar Haven en voorland met hotel Spaander.
 • Aanbrengen hulpscherm in buitenkruin van bestaande dijk ter hoogte van woningen op de dijk vanaf 23 oktober tot kerstvakantie. Tijdens werktijd is Noordeinde afgesloten voor alle verkeer. Omleiding wordt ingesteld.

Module 11

 • Geen werkzaamheden

Module 11.a

 • Geen werkzaamheden

Module 12

 • Geen werkzaamheden

Module 12.a

 • Graven enkele proefsleuven.

Module 13

 • Dijk afmaken tussen nieuwe inrit Europarcs en strandje de Mollenbank.
 • Klei lossen loswal 8

Module 14

 • Beperkt transport van en naar module 15 over werkbaan;
 • Aanbrengen twee ophoogslagen zand net ten zuiden van Uitdam binnendijks

Module 15

 • Verwerken zand/grond uit module 13;
 • Ontgraven zand/grond t.b.v. module 13;
 • Transporteren zand/grond van/naar module 13;
 • Vanaf 19 september tot aan de kerst afmaken dijk tussen camping Badhoeve tot dijkpaal 147.

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2023 aan het werk gaan.