Wilt u op de hoogte blijven van de meest actuele werkzaamheden en planning bij u in de buurt? Download dan de Markermeerdijkenapp en volg de module waarvan u op de hoogte wilt blijven.

WERKZAAMHEDEN JUNI 2024

Module 1 

De dijkversterkingswerkzaamheden in module 1 zijn afgerond. Dit gedeelte is weer dijkveilig en overgedragen aan HHNK.

Module 2

Het eerste gedeelte van het stadsstrand is per 1 juli 2023 opengesteld, sinds 22 maart 2024 is de gehele oeverdijk waterveilig en op 26 april 2024 is ook het tweede gedeelte van het strand geopend. Er zijn nog wel werkzaamheden in deze module:

 • Bouw boten- en zwemsteigers bij de strekdam ter hoogte van de Galgenbocht; 
 • Aanleg voetgangersbrug en verkeersbrug.

Module 3

Sinds 22 maart 2024 is de gehele oeverdijk waterveilig en klaar. Wél zijn er nog werkzaamheden aan de natuurontwikkeling en de volgende werkzaamheden:

 • Doormengen en frezen van de grond op de oeverdijk;
 • Maken fietsaansluiting net ten noorden van gemaal Westerkogge; 
 • Grondwerkzaamheden bij de strekdam ter hoogte van gemaal Westerkogge;
 • Aanbrengen onderhoudspad op de oeverdijk tussen toekomstige fietsbrug (de Hulk) en gemaal Westerkogge.

Module 4

De dijkversterkingswerkzaamheden in module 4 zijn afgerond. Dit gedeelte is weer dijkveilig en overgedragen aan HHNK. Wel voert de Alliantie Markermeerdijken nog restwerkzaamheden uit:

 • Afwerken bermen inclusief inzaaien;
 • Hekwerk plaatsen langs de dijk.

Module 5

 • Aanbrengen van (erosiebestendige) klei, aanbrengen en verwerken van de leeflaag;
 • Opstarten werkzaamheden voor het buitendijkse fietspad.

Module 6

 • Werkzaamheden aan de Dijkplaats Etersheim;
 • Verwijderen zand uit voorbelasting.

Module 7

 • Reconstructie weg tussen IJsselmeerdijk 30 en 31;
 • Aanbrengen teenschot en aanbrengen van de bekleding ter hoogte van de dijkopgang bij loswal 4.

Module 9

 • Voorbereidende werkzaamheden tbv. het aanbrengen van de  damwanden. 

Module 10

 • Rustperiode.

Module 11, 11a en 12, 12a

Polder Katwoude

 • Opspuiten zand tbv werkbaan M11-M11a;
 • Realiseren oostelijke losvoorziening M12a midden;
 • Aanbrengen geotextielen en golfbreker buitenzijde werkbaan M12a-midden;
 • Verwijderen steenbekleding uit buitenzijde bestaande dijk M12a-midden;
 • Verwijderen puin uit de dijk op diverse plaatsen.

Module 13

 • Herstel hoogwaterschade aan fietspad;
 • Afwerken en inzaaien bermen;
 • Plaatsen hekwerk Europarcs.

Module 14

 • Reparatie zwemponton;
 • Maaien dijk.

Module 15

 • Zeefwerkzaamheden Dijkpaal 141 tot Dijkpaal 122;
 • Oplever/gereed maken dijk tussen Durgerdammergouw en Vereniging Kinselmeer.

Digitale nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over de versterking van de Markermeerdijken in onze maandelijkse nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Printnieuwsbrief op de mat

Twee keer per jaar brengt de Alliantie op verzoek van de bewoners een papieren nieuwsbrief uit. De printnieuwsbrief wordt bij ruim 3.500 adressen langs de dijk tussen Hoorn en Amsterdam bezorgd. De meest recente nieuwsbrief lees je hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2023 aan het werk gaan.