Beschrijving traject

Module Katwoude begint bij het voorland Jan Hagelhoek en loopt door tot de Sluisbraak bij dijkpaal 39+5, ter hoogte van Hoogedijk 40. De dijk bij Katwoude vormt de noordelijke begrenzing van het Monnickendammergat, wat onderdeel uitmaakt van de Gouwzee en Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Karakteristiek voor dit traject zijn De Kaap/ hoek de Noord met zicht op de Gouwzee en Marken en het smalle en stijle dijkprofiel met de aanliggende bebouwing. Binnendijks ligt het veenweidelandschap met strokenverkaveling. Net ten noorden van dit traject ligt het archeologisch beschermde voorland Jan Hagelhoek. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverharde voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Oplossing

Rond de kaap komt wordt de dijk binnenwaarts versterkt en vanaf dijkpaal 27 komt er een buitenwaartse asverschuiving. Door het aanleggen van een tijdelijke weg, blijft de Hoogedijk in beide richtingen open. Bij het uitwerken van het ontwerp is gebleken dat de asverschuiving alleen nodig is bij de Sluisbraak, ongeveer van dijkpaal 38+50 t/m 39+50. Tussen de Kaap en de Sluisbraak wordt in totaal 400 meter dijkkruin vernieuwd en iets opgehoogd.

Planning

De werkzaamheden zullen naar verwachting in het voorjaar/ de zomer van 2023 starten. Bij de Kaap wordt binnendijks voorbelasting aangebracht en een tijdelijke weg. Bij de Sluisbaak wordt buitendijks voorbelasting aangebracht wat tevens zal dienen als werkbaan van zand. Dan volgt een  rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting begin 2025 afgewerkt worden en in 2025 is de dijkversterking gereed. 

Voor de actuele werkzaamheden kunt u kijk op de pagina waar zijn we aan het werk.