Beschrijving traject

Het traject loopt over zo’n 1100m vanaf de historische molensluis en molen tot dijkpaal 11. Dat is circa 300m voorbij de Vliegasbocht, een karakteristiek element van de dijk. Buitendijks bevindt zich een voorland met daarop het Marinapark Volendam, inclusief jachthaven. Ten zuiden daarvan bevinden zich het buitendijks strand Pieterman, ’t hondenstrand en een rietland. Daarna grenst de dijk direct aan de Gouwzee.

Binnendijks bestaat het landschap uit veenweide, wat tevens weidevogel leefgebied is. Langs het traject zijn vier woningen aanwezig, waaronder IJssalon Honingh en ’t Zuivelhuisje. Ook zijn er twee braken aanwezig, waarvan één beschermd is. De Gouwzee is onderdeel van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer, en is belangrijk voor overwinterende vogelsoorten. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverhard voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Oplossing

Bij het nader uitwerken van het dijkontwerp blijkt dat op het eerste dijktraject tot en met dijkpaal 3 geen dijkversterking nodig is. Vanaf dijkpaal 3 komt er een buitenwaartse asverschuiving, waarbij de dijk op sommige plaatsen iets wordt verlaagd. De bestaande dijk wordt aan de binnenzijde deels afgegraven waardoor een nieuwe bredere berm en een minder stijl dijktalud ontstaan. Er komt een wandelpad op de kruin, maar geen vrij liggend fietspad. Aan de buitenzijde wordt nieuwe bekleding van Basalton aangebracht.

Planning

We verwachten eind april 2023 te starten met de werkzaamheden. Eerst wordt in korte tijd een buitendijkse werkbaan aangelegd van zand, die tevens dient als voorbelasting. Dan volgt een lange rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting medio 2024 afgewerkt worden gedurende 6 maanden.  

Voor de actuele werkzaamheden kunt u kijk op de pagina waar zijn we aan het werk.