Door de versterkingswerkzaamheden aan de Markermeerdijken zijn sommige wegen (tijdelijk) niet toegankelijk. Hieronder ziet u een overzicht van de wegafsluitingen én de eventuele omleidingsroutes.