Op 19 oktober start de Alliantie met versterkingswerkzaamheden in module 4, De Kogen. Deze module loopt van de noordzijde van De Weel tot en met de Floriskoog. Er worden zowel binnen- als buitendijks werkzaamheden gedaan. Vanwege de binnendijkse versterkingswerkzaamheden wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van vier maanden.

Daarna zullen nog enkele korte afsluitingen volgen en één lange. Hierover wordt te zijner tijd gecommuniceerd.

Bij de eerste afsluiting wordt de dijkweg tussen Schardam 34 en de T-splitsing met de Laag-Schardammerweg tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer​. De Laag-Schardammerweg richting Schardam blijft dan bereikbaar. De Karperput en pannenkoekenhuis Ootje Konkel blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Gedurende de eerste afsluiting worden de meeste versterkingswerkzaamheden uitgevoerd, waarna rusttijden volgen ten behoeve van het versterken van de ondergrond (tijdelijke situatie). Hierna volgen de werkzaamheden voor de definitieve situatie. De totale uitvoeringsduur is circa 2,5 jaar.