De ecologen van de Alliantie Markermeerdijken maakten medio maart een monitoringsrondje langs de dijk, om te kijken of er al ringslangen zijn ontwaakt uit hun winterslaap. En ja hoor, bingo! Het zonnetje scheen, de temperatuur was aangenaam, ideale omstandigheden voor de ringslang om lekker op te warmen op de buitendijkse basaltstenen. De koudbloedige beesten hebben die warmte nodig om mobiel te worden.

Als ze voldoende ‘wakker’ zijn gaan de slangen binnendijks om zich voor te planten en te foerageren. Pas als de ringslangen hun buitendijkse schuilplek hebben verlaten, geven de ecologen dit deel van de dijk vrij zodat de uitvoerders de steenbekleding kunnen verwijderen. Vermoedelijk leven er zo’n 100 ringslangen op en rond de Markermeerdijken. Vanwege de dijkversterking zijn binnendijks op diverse locaties tijdelijke winterverblijfplaatsen gemaakt. Na de dijkversterking keren er winterverblijfplaatsen terug aan de buitenkant van de dijk.