Naar aanleiding van ingediende zienswijzen op het Ontwerp Projectplan Waterwet hebben Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een commissie ingesteld om een technische review uit te voeren. Deze review commissie heeft een review uitgevoerd voor een aantal delen van de dijkversterking:

  • Module 3
  • De overgang van module 5 naar module 6
  • Module 6
  • Module 7

Alle documenten behorende bij de review vindt u onderaan op deze pagina. Een aantal van deze documenten zijn nog concept. Deze documenten worden vervangen zodra deze definitief gemaakt zijn (na 30 oktober).