Drie Oeverdijk-ateliers , die we in het voorjaar van 2013 organiseerden, leverden veel inspiratie op voor het ontwerpproces van de versterking van de Markermeerdijken. Dat helpt ons bij het realiseren van een mooie, veilige dijk die past in het karakteristieke Noord-Hollandse landschap