Warm weer, verkoelend water en zand om op te zonnebaden. Genieten natuurlijk. De Alliantie begrijpt dat het heerlijk is om op zomerse dagen aan het Markermeer te recreëren, maar waarschuwt voor de gevaren van varen, zwemmen en zonnebaden binnen verboden werkgebied.

Of het nu gaat om watersporters die binnen de betonning in het Hoornse Hop varen, of 'strandgangers' op de buitendijkse werkbanen in Warder en Uitdammerdijk; de Alliantie krijgt regelmatig meldingen binnen dat onbevoegden zich binnen ons werkterrein begeven. En dat baart ons zorgen.

Gevaar onder water

Het Hoornse Hop bijvoorbeeld oogt ook tijdens de uitvoering van de dijkversterking als een prachtig recreatiegebied, maar de grootste gevaren voor watersporters bevinden zich (deels) onderwater en zijn daardoor niet of nauwelijks zichtbaar. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.  

  • In het water liggen grote, lange leidingen (‘zinkers’) die nodig zijn voor het zandtransport. Deze leidingen liggen deels net onder de waterlijn en daardoor moeilijk zichtbaar voor watersporters.
  • In het water liggen ankers met lange ankerdraden, deze draden zijn niet altijd zichtbaar en kunnen onder hoge spanning staan.
  • Op de bodem liggen diverse objecten die vanaf het water niet zichtbaar zijn, zoals ankers, kabels en blokken beton.
  • Een groot deel van de oeverdijk is zichtbaar, maar nog steeds liggen er onder water zanddammen die niet te zien zijn.
  • Grote beunschepen varen door speciaal daarvoor uitgegraven vaargeulen en kunnen daardoor moeilijk uitwijken.

Onbevoegden weren

De Alliantie Markermeerdijken doet er als uitvoerende partij alles aan om onbevoegden uit het werkgebied te weren. In Hoorn kan de oeverdijk vanaf het land niet betreden worden door hoge hekken. Het werkgebied op het water is afgezet met betonning (een gele boeienlijn die loopt van de kop van Visserseiland tot gemaal C. Mantel in Schardam) en er staan grote waarschuwingsborden aan en óp het water.

Op eigen risico

Ondanks deze waarschuwingen komt het geregeld voor dat watersporters, waarvan je mag verwachten dat zij op de hoogte zijn van de regels die op het water gelden, op eigen risico het gebied betreden. Daarmee overtreden zij het binnenvaartreglement. Regelmatig spreken onze medewerkers én de regionale reddingsstations watersporters aan dat zij zich binnen verboden werkgebied bevinden en er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook worden geregeld mensen van het stadsstrand gestuurd.

Zoek een veilig plekje

Ook in andere delen langs het Markermeer wordt gewerkt aan de dijkversterking. Ons dringende verzoek aan de watersporters: kom ook hier niet te dicht bij het werk, want de eerder genoemde risico's gelden ook hier! En wij snappen dat onze buitendijkse werkbanen hartje zomer 'pareltjes' lijken om een handdoekje op neer te leggen, maar vergeet niet dat het ook hier om een werkgebied gaat. Hier rijden grote machines, de ondergrond is nog niet stabiel, je kunt vast komen te zitten in drijfzand, met alle risico's van dien. Dus watersporters en strandgangers, zoek alsjeblieft een veilig plekje langs het Markermeer op als je verkoeling zoekt op warme dagen!

Vaker inspecteren

De Alliantie heeft inmiddels contact gezocht met Rijkswaterstaat, die heeft toegezegd vaker in op het water te zullen inspecteren. Ook de politie en boa's van de gemeenten wijzen recreanten op de gevaren van recreëren binnen het werkgebied. Mogelijk worden er ook extra boeien geplaatst om de begrenzing van het werkgebied duidelijker aan te geven. De Alliantie is hierover in gesprek met Rijkswaterstaat. Ook laat de Alliantie flyers drukken, die onze medewerkers en de vrijwilligers van de reddingsstations bij wijze van voorlichting én waarschuwing kunnen uitdelen aan watersporters die binnen de betonning varen. De flyers informeren de watersporters over de grenzen van het werkgebied en de gevaren die zij lopen als zij daarbinnen komen. Deze flyers komen ook bij hellingen, havenkantoren en watersportverenigingen te liggen.