En deel van de Markermeerdijken staat op een ondergrond van veen. In het praktijkonderzoek Dijken op veen is de sterkte van het veen onderzocht. De belangrijkste conclusie: veen is sterker dan tot dan toe werd aangenomen. Over het onderzoek zijn twee filmpjes gemaakt.

Bekijk de film deel 1

Bekijk deel 2