HHNK maakt voor de versterking van de Markermeerdijken gebruik van een alliantie met een marktpartij. Wat is een alliantie? Waarom kiest HHNK voor een alliantie? Wat zijn de beoogde resultaten van de alliantie? Deze informatie leest u in deze factsheet.