De dijkversterking is voor de regio een ideale kans om gelijktijdig bepaalde wensen te realiseren, zoals de aanleg van doorlopende fiets- en wandelpaden. Door werk met werk te maken is er maar één keer overlast en is aanleg goedkoper. Zo snijdt het mes aan twee kanten.