In oktober 2020 is de Alliantie gestart met de versterkingswerkzaamheden bij Module 4 De Kogen, het dijktraject dat loopt van de Bedijkte Waal tot Schardam. Om het werk veilig uit te kunnen voeren, is in oktober ook de dijkweg tussen de Bedijkte Waal en de T-splitsing IJselmeerdijk Schardam – Laag-Schardammerweg afgesloten. Oorspronkelijk zou deze wegafsluiting circa 4 maanden duren. Deze planning is gewijzigd. De verwachting is dat de afsluiting nodig is tot begin september.

Voor het vervolg van de werkzaamheden in een later stadium, is opnieuw een tijdelijke wegafsluiting nodig. Dat is naar verwachting begin 2022. Zodra meer duidelijk is over de planning van de werkzaamheden en de periode en duur van de wegafsluiting, vermelden we dit op de website en informeren we mensen via de lokale media. Direct omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd.