De dijkversterking in module 1, Hoorn Binnenstad, is op donderdag 1 april van start gegaan. De eerste werkzaamheden bestaan uit het opspuiten van de buitendijkse werkbaan. Dit gebeurt vanaf de oeverdijk in module 2. Het opspuiten van de eerste twee zandlagen duurt tot vrijdag 9 april. De planning van de aanlegfase vindt u hier.

Module 1 loopt van Visserseiland tot Schouwburg Het Park. De dijk is hier afgekeurd op hoogte, buitenwaartse stabiliteit en kwaliteit steenbekleding. De dijk wordt in deze module weer veilig gemaakt door de aanleg van een buitenberm. Op de buitenberm komt een doorlopende fiets- en wandelverbinding, met een strook zetsteen aan beide zijden en stortsteen in de kreukelberm. De historische Noorse stenen keren na de dijkversterking terug in de kreukelberm. Nagenoeg alle werkzaamheden worden vanaf het water en via een buitendijkse bouwweg verricht, zodat de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Jaar rusttijd

De werkzaamheden in module 1 duren ongeveer anderhalf jaar. Dit is inclusief een jaar rusttijd. De eerste fase van de werkzaamheden – de aanleg van de buitenberm – duurt ongeveer drie maanden. Daarna krijgt het opgespoten zand een jaar de tijd om te ‘zetten’, ter versterking van de ondergrond.  In de laatste fase wordt de buitenberm ingericht.
 

Wandelpad

Tijdens de aanlegfase is het wandelpad op de bestaande dijk afgesloten. Tijdens de rustperiode is het pad weer toegankelijk. Alleen ter hoogte van de schouwburg blijft het wandelpad gedurende de gehele uitvoering afgesloten.

Video

In deze video(externe link) wordt uitgelegd hoe de dijk in module 1 wordt versterkt.