Waarom versterken we de Markermeerdijken? En hoe gaan we dat precies doen? In het boekje 'Naar veilige Markermeerdijken' leest u er meer over. Met eenvoudige infographics die u meer inzicht geven.