Jaarlijks laten wij een onderzoek doen onder bewoners en ondernemers in het gebied rondom de Markermeerdijken. De vragen gaan over hoe ze de dijkversterking ervaren, welke informatie mensen graag van ons ontvangen, of dit voldoende is en op welke manier ze dit graag ontvangen.

Daarnaast willen we weten of bewoners overlast ervaren van de werkzaamheden en hoe het contact verloopt met de Alliantie. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat ze van de dijkversterking vinden. Met deze informatie kunnen wij gericht én waar mogelijk ons beleid en werkwijze aanpassen zodat we beter aan de wens van onze omgeving voldoen.

Uw mening doet er toe!
Wilt u meedoen? Vul dan de online vragenlijst in over de Markermeerdijken! Ga naar www.onderzoekammd.nl/2022(externe link) .
Het onderzoek is anoniem en duurt 6 minuten.