De dijkversterking is gestart en we zijn op steeds meer plaatsen aan het werk. Afgelopen dinsdag 18 augustus organiseerde de Alliantie een webinar over hoe we omgaan met schades en monitoring voorafgaand en tijdens de uitvoering. Tijdens het webinar is toegelicht welke soorten schade er bestaan, hoe onze experts en uitvoerders zich voorbereiden op de uitvoering en hoe we daarbij schade voorkomen. Maar ook, als er onverhoopt schade optreedt, hoe we die oplossen.

Tijdens het webinar gaf omgevingsmanager Ricardo Nuijens een presentatie, samen met adviseur geotechniek Anne Backer en schade-expert Gerrit Taal van schadebureau Vanderwal & Joosten.

Presentatie en gestelde vragen op de website

Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen. De presentatie en een overzicht van vragen en antwoorden staat onderaan op deze pagina.

Vragen over uw huis of directe omgeving

Tijdens het webinar zijn veel vragen gesteld over individuele situaties. Bijvoorbeeld over meetboutjes en meetresultaten op een huis, de (planning van) een bouwkundige opname en een overzicht van funderingsgegevens. Wilt u weten welke specifieke informatie beschikbaar is van uw pand? Of wat we specifiek in uw omgeving ondernemen op het gebied van monitoring en schadepreventie? Neem dan contact met ons op via contact@markermeerdijken.nl.

Informatie over schade en monitoring per module, voorafgaand aan uitvoering

Voordat het werk aan de dijk in een module start, organiseren we een informatiebijeenkomst over hoe we de dijk op die plek gaan versterken en wat de planning is. In die bijeenkomst gaat het ook over schades en monitoring tijdens de uitvoering in dat specifieke gebied. Hoe we voortdurend het werk monitoren en voorkomen dat schades optreden bijvoorbeeld. Maar ook, als er onverhoopt schade optreedt, hoe we omgaan met de afhandeling van schade.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hoe we omgaan met schade en monitoring? Kijk op de pagina over schade en nadeelcompensatie