Vragen over innovaties en onderzoek

Wat is de functie van proefterpen?

De Markermeerdijken worden de komende jaren versterkt. Kenmerkend aan de Markermeerdijken is de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1500 grondboringen, 2700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1000 laboratoriumproeven. Voordat de versterking daadwerkelijk start, toetsen we verzamelde kennis en berekeningen in de praktijk. Dat doen we door de aanleg van proefterpen.

Op een terrein brengen we in meerdere ophoogslagen tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand aan, waarbij we de reactie van de ondergrond zorgvuldig in de gaten houden met meetapparatuur. Wat gebeurt er met het grondwater? Wat is het zettingsgedrag? Treedt er vervorming op? Na hoeveel tijd is de gewenste sterkte bereikt? Hoeveel tijd is er nodig tussen de ophoogslagen? Deze gegevens dragen bij aan een betere uitvoering. Omdat we dan bijvoorbeeld nog nauwkeuriger weten hoe de ondergrond reageert en wanneer een nieuwe laag zand aangebracht kan worden.

Bekijk hier onze informatieve video over proefterpen.

Neemt de Alliantie de sterkte van veen in de ondergrond mee in dijkontwerpen?

Op basis van de resultaten van de praktijkproef Dijken op veen is door kennisinstituut Deltares in opdracht van HHNK en Rijkswaterstaat de ontwerpmethodiek Dijken op veen ontwikkeld. Met deze methodiek is het mogelijk de benodigde sterkte van de dijken te berekenen rekening houdend met de sterkte en het gedrag van veen. De ontwerpmethodiek Dijken op Veen is verwerkt in het ontwerp van de dijk.

Over Dijken op veen zijn  twee filmpjes gemaakt: deel 1 en deel 2.

Wordt de techniek vacuümconsolidatie toegepast?

Vacuümconsolidatie is een nieuwe techniek die als doel heeft de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Door het water tijdelijk uit de grond te pompen - vergelijkbaar met het vacuüm trekken van een pak koffie - wordt de ondergrond sterker en is minder versterking nodig. Vacuümconsolidatie kan worden toegepast op knelpuntlocaties waar bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is om de berm aan de binnenkant te verbreden. Het is nog niet bekend op welke plekken de techniek wordt toegepast.

Hoe wordt Bewezen Sterkte meegenomen in het besluitvormingsproces?

Uit de tussenresultaten van het onderzoek is gebleken dat Bewezen Sterkte op circa een derde deel van de Markermeerdijken mogelijk toepasbaar is. Uit de eerste proefberekeningen blijkt echter dat de impact achterblijft bij de verwachtingen. Om de ontwikkeling van Bewezen Sterkte een kans te geven zal een aantal locaties worden aangewezen als proeflocatie. Een afvaardiging van leden van de Adviesgroep is betrokken bij het keuzeproces voor de proeflocaties.

Welke normen voor waterveiligheid past de Alliantie toe?

De Alliantie past de nieuwe normen voor waterveiligheid toe uit de Waterwet. De nieuwe normen zijn op 1 januari 2017 ingegaan. Daar toepassing van deze normen weten we zeker dat de dijken na versterking weer voor de komende 50 jaar veilig zijn. De oude normen stamden uit het midden van de vorige eeuw, kort na de watersnoodramp van 1953. Inmiddels wonen er veel meer mensen achter de dijken en is daar veel meer economische activiteit en waarde opgebouwd. De gevolgen van overstromingen zijn toegenomen. Ook onze kennis over waterkeringen is in de afgelopen decennia hard gegroeid. Vandaar dat het tijd was voor nieuwe normen.

Bekijk de animatie over dijkversterkingen en nieuwe normeringen.