De Alliantie Markermeerdijken laat regelmatig onderzoek doen onder bewoners binnen het projectgebied door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hierdoor blijven we op de hoogte van wat ze van de dijkversterking vinden. Met deze informatie kunnen wij gericht én waar mogelijk ons beleid en werkwijze aanpassen zodat we beter aan de wens van onze omgeving voldoen. De resultaten van het onderzoek 2021 zijn bekend!

We hebben ruim 3500 bewoners en ondernemers in het gebied rondom de Markermeerdijken eind mei met een huis-aan-huis uitnodiging gevraagd om mee te doen aan ons onderzoek over de dijkversterking. De vragen gingen over hoe ze de dijkversterking ervaren, welke informatie mensen graag van ons ontvangen, of dit voldoende is en op welke manier ze dit graag ontvangen. Daarnaast wilden we weten of bewoners overlast ervaren van de werkzaamheden en hoe het contact verloopt met de Alliantie. 

Lees hieronder het onderzoeksverslag