Een deel van de Markermeerdijken ligt op een ondergrond van veen. De dijken beschermen het land al eeuwen. Er werd vanuit gegaan dat veen slappe ondergrond was. Maar uit eerder praktijkonderzoek van HHNK, Rijkswaterstaat en kennisinstituut Deltares bleek dat veen sterker is dan gedacht. De rekenmethoden om een dijkversterking te berekenen houden echter geen rekening met de specifieke eigenschappen van veen. Daarom is een aangepaste rekenmethodiek ontwikkeld om de versterking van de Markermeerdijken opnieuw te berekenen. Het kan zijn dat op sommige locaties een minder zware versterking volstaat. Het hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat en Deltares hebben in 2015 de Waterinnovatieprijs gewonnen met Dijken op veen.

In 2014 is langs de gehele dijk aanvullend grondonderzoek uitgevoerd, om zo veel mogelijk resultaat te kunnen boeken met de nieuwe rekenmethode. Door dit grondonderzoek weten we precies hoe de bodem er onder de dijken uitziet, bijvoorbeeld of er veel of weinig veen in de bodem zit en wat voor soort veen. Met deze informatie kunnen we gaan rekenen. In de loop van 2016 is bekend hoe de dijken er volgens de nieuwe berekening uit komen te zien. Deze kennis wordt verwerkt in de definitieve plannen die ter inzage komen te liggen.