Wanneer versterken?

Home > Markermeerdijken > Waarom versterken? > Wanneer versterken?

Wanneer versterken?

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt in de periode 2018 - 2021 de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn. Hoe ziet de planning van de werkzaamheden eruit?

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.          

Het projectplan
De verschillende versterkingsoplossingen per locatie werken we nu uit in een (ontwerp) projectplan. Hierin beschrijven we nauwkeurig met alle betrokken partijen hoe we de dijk versterken en hoe we omgaan met diverse belangen. Versterken is maatwerk, omdat de dijk op iedere plek anders is. Daar houden we rekening mee.

Uitvoering van de dijkversterking: 2018-2021
De versterking van de Markermeerdijken start in 2018 om eind 2021 het sein 'dijk veilig' te kunnen geven.  Afhankelijk van de gekozen oplossingen, duren de werkzaamheden enkele jaren.