Wanneer start het werk?

Home > Markermeerdijken > Waarom versterken? > Wanneer start het werk?

Wanneer start het werk?

Tot de uitspraak in de bodemprocedure worden alleen voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd.

Begin oktober 2019 is de Alliantie Markermeerdijken ter hoogte van de Schouwburg in Hoorn gestart met het opspuiten van de oeverdijk. Dit is de versterkingsoplossing voor module 2 en module 3. In dezelfde maand zijn we ook begonnen in module 15 (Uitdammerdijk) met het opspuiten van een buitendijkse werkbaan. In module 7 en module 15 zijn we ook bezig met de aanleg van loswallen.

De Alliantie Markermeerdijken is ook op andere fronten druk bezig met voorbereidende werkzaamheden en onderzoek. Op deze pagina kunt u nauwgezet volgen waar de Alliantie op dit moment aan het werk is.

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.

Het projectplan
De verschillende versterkingsoplossingen per locatie zijn opgenomen in het  Projectplan Waterwet, dat in 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het Projectplan Waterwet is in te zien op de website van de provincie Noord-Holland. In dit plan beschrijven we hoe we samen met betrokken partijen de plannen hebben gemaakt en hoe we omgaan met diverse belangen. Want versterken is maatwerk. De dijk is namelijk overal anders. En daar houden we rekening mee.

Uitvoering van de dijkversterking
De Alliantie begint met de uitvoering zodra het hiervoor groen licht heeft gekregen. Afhankelijk van de gekozen oplossingen, duren de werkzaamheden enkele jaren.