Waarom versterken?

Home > Markermeerdijken > Waarom versterken?

Waarom versterken?

Locaties

De Markermeerdijken beschermen zo’n 1,2 miljoen Noord-Hollanders. Stelt u zich eens voor dat deze dijken het zouden begeven. Wateroverlast, economische schade en misschien zelfs gevaar voor mensenlevens kunnen daarvan het gevolg zijn. Daar moet u toch niet aan denken?

Veilige dijken

Ons klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken krijgen met hoogwater. Daarom stellen we zwaardere eisen aan onze dijken. Grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam voldoen niet aan deze veiligheidseisen. De stabiliteit van de dijken is onvoldoende en op sommige plaatsen zijn ze niet hoog genoeg. Daar gaan we wat aan doen. Zodat u veilig achter onze Markermeerdijken kunt blijven leven, wonen en werken.

Onderstaande animatie geeft aan wat het veiligheidsprobleem is bij de Markermeerdijken.

Overstromingscenario

Bovenstaande afbeelding geeft het maximale overstromingsscenario weer.