Voorbereiding

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding

Voorbereiding

De Markermeerdijken beschermen niet alleen tegen water, maar zijn ook een plek waar mensen wonen, werken en recreëren. De dijkversterking kan overlast veroorzaken en invloed hebben op de activiteiten langs de dijk. Door van tevoren grondig onderzoek te doen, inventariseren we eventuele risico’s en kunnen we deze waar mogelijk voorkomen.