Video's

Video's

Versterking Markermeerdijken vanuit de lucht (december 2020)


Versterking Markermeerdijken vanuit de lucht (september 2020)


Versterking Markermeerdijken vanuit de lucht (mei 2020)


 

Item NH Nieuws over aanleg oeverdijk en broedvrij houden oeverdijk (mei 2020)


 

Start aanleg oeverdijk modules 2/3 (oktober 2019)


 

Start voorbereidende werkzaamheden module 15 (Uitdammerdijk) (oktober 2019)