Video's

Video's

Video Uitvoering Markermeerdijken vanuit de lucht (mei 2020)


 

Video NH Nieuws over aanleg oeverdijk en broedvrij houden oeverdijk (mei 2020)


 

Video start aanleg oeverdijk modules 2/3 (oktober 2019)


 

Video start voorbereidende werkzaamheden module 15 (Uitdammerdijk) (oktober 2019)