Schade of klachten

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Schade of klachten

Schade of klachten

Schade

Ondervindt u schade van de werkzaamheden? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. Daarom vragen wij u dit bij ons te melden. Zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Ondervindt u schade doordat de Alliantie Markermeerdijken onrechtmatig heeft gehandeld (iets verkeerd heeft gedaan), meldt u dit dan door gebruik te maken van het online formulier Schade melden:

Schade melden

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier Schade melden? Dan kunt u een schademelding doen per brief. Het adres is Alliantie Markermeerdijken, Postbus 89, 1140 AB, Monnickendam.

Er kan ook sprake zijn van schade doordat u overlast, hinder of nadeel ondervindt door rechtmatige werkzaamheden van de Alliantie. We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Ruim negentig procent van het benodigde materiaal en materieel voor de dijkversterking wordt over het water aangevoerd. Ook treffen wij voorzorgsmaatregelen en wordt er zeer zorgvuldig gewerkt. Ondervindt u toch overmatige overlast door werkzaamheden van de Alliantie, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij ons via het contactformulier op onze website. De betreffende omgevingsmanager zal dan kijken of de overlast kan worden verminderd of voorkomen.

Kan de overlast niet worden voorkomen en is het nadeel dat  u ondervindt onevenredig groot, dan kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding (nadeelcompensatie). De regels die hiervoor gelden staan in de Verordening nadeelcompensatie van het hoogheemraadschap. Deze regels worden ook gehanteerd door de Alliantie Markermeerdijken. De verordening vindt u onderaan deze pagina.

Indienen van een klacht

Voor het indienen van een klacht vindt u meer informatie op de volgende pagina: klachten