Schade en nadeelcompensatie

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Schade en nadeelcompensatie

Schade en nadeelcompensatie

Schade

Ondervindt u schade van de werkzaamheden van de Alliantie? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. We vragen u om dit bij ons te melden zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. U kunt de schade melden door onderstaand schadeformulier in te vullen.

Schade melden

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier Schade melden? Dan kunt u een schademelding doen per brief. Het adres is Alliantie Markermeerdijken, Postbus 89, 1140 AB, Monnickendam.

Er kan ook sprake zijn van schade doordat u overlast, hinder of nadeel ondervindt door rechtmatige werkzaamheden van de Alliantie. We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Ruim negentig procent van het benodigde materiaal en materieel voor de dijkversterking wordt over het water aangevoerd. Ook treffen wij voorzorgsmaatregelen en wordt er zeer zorgvuldig gewerkt. Ondervindt u toch overmatige overlast door werkzaamheden van de Alliantie, meldt u dit dan via het contactformulier.

Nadeelcompensatie

Kan de overlast niet worden voorkomen en is het nadeel dat  u ondervindt onevenredig groot, dan kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding (nadeelcompensatie). De regels die hiervoor gelden staan in de Verordening nadeelcompensatie van het hoogheemraadschap. Deze regels worden ook gehanteerd door de Alliantie Markermeerdijken. De verordening vindt u onderaan deze pagina. Voor meer informatie en een brochure over nadeelcompensatie kunt u terecht op deze webpagina van het hoogheemraadschap.