Proclaimer

Home > Markermeerdijken > Proclaimer

Proclaimer

Verantwoording

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze actueel en juist te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist is.
Komt u iets tegen dat niet compleet, actueel of accuraat is, laat ons dit dan weten. Reacties over de inhoud en ideeën over een verdere verbetering van de site stellen wij bijzonder op prijs.

NB: Bij afwijkingen gelden de formeel vastgestelde regelingen.

Copyright

Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan het hoogheemraadschap of zijn toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van het hoogheemraadschap.

Archieffunctie

Vanaf 31 juli 2017 zijn we aangesloten bij Archiefweb. Met behulp van de kalender links kunt u de website bekijken zoals hij er op een bepaalde datum uitzag (tot 31 juli 2017). Hiermee voldoen we aan de Archiefwet en de Compliancy regels. De archieven worden opgeslagen in het ISO-gecertificeerde WARC-formaat, de internationale standaard voor webarchivering.

Overig

Deze proclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.