Omgeving

Home > Markermeerdijken > Omgeving

Omgeving

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. Dit doen we in nauw overleg met de omgeving, zodat een maatwerk oplossing ontstaat, passend in het gebied. Op deze pagina leest u wie betrokken zijn bij de dijkversterking.