Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules


De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 48 (23 - 27 november):

Opspuiten oeverdijk

Deze week gaan we verder met het opspuiten van de oeverdijk in module 3, De Hulk en Grote Waal. Begin september zijn we begonnen met het opspuiten van de eerste zandlaag op het zuidelijke stuk van module 3, tussen gemaal Westerkogge en de Bedijkte Waal in Schardam.

Start werkzaamheden module 4

Op 19 oktober is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de versterkingswerkzaamheden in module 4, De Kogen. Er wordt zowel buiten- als binnendijks gewerkt. Vanwege de binnendijkse versterkingswerkzaamheden wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van vier maanden. Kijk hier voor meer informatie.

Kabels en leidingen modules 4 en 5

In module 4, De Kogen, plaatsen we monitoringsapparatuur op plekken waar op termijn de kabels en leidingen worden verlegd. In module 5, Etersheimerbraak, worden ten zuiden van Schardam kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden duren tot begin november. In deze periode vernieuwt PWN de waterleiding aan de IJsselmeerdijk tussen Etersheim en Schardam.

Loswal module 6

In module 6, Heintjesbraak en Warder, gaan we deze week verder met de aanleg van de loswal ter hoogte van het gemaal in Warder. In de damwandenconstructie wordt zand gesproeid.

Buitendijkse werkstrook module 6

In de modules 6, Heintjesbraak en Warder gaan we deze week verder met het opspuiten van de eerste zandlaag van de buitendijkse werkstrook. Alle werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Buitendijkse werkstroken zijn nodig om straks tijdens de uitvoering al het materieel en materiaal over het water te kunnen aanvoeren.

Werkzaamheden module 7

In module 7, Polder Zeevang, zijn wij bezig met het afgraven van een deel van de huidige dijk. Dit gebeurt over een lengte van 350 meter, tussen de dijkpalen 62,5 en 66. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. Op de buitendijkse werkstrook brengen we verticale drainage aan. Ook wordt aan de waterzijde steenbekleding aangebracht.

Opspuiten loswal module 10

Op maandag 23 november zijn we begonnen met het opspuiten van een loswal in module 10. Dit gebeurt aan het Noordeinde, nabij Kras Recycling in Volendam. De totale bouw van de loswal duurt ongeveer één jaar. Tijdens deze periode wordt de loswal door middel van meerdere ophoogslagen, gevolgd door een rusttijd, aangebracht. De loswal blijft tijdens de hele uitvoering van het project in gebruik. Na afronding van de dijkversterking wordt de loswal weer verwijderd. 

Opspuiten loswal module 13

De Alliantie is ook ten zuiden van camping Europarcs in module 13 bezig met de aanleg van een loswal. 

Opspuiten werkbaan modules 13 en 14

Deze week starten we met het opspuiten van een buitendijkse werkbaan voor de modules 13 en 14.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) gaan we deze week verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook. Ook plaatsen we in het kader van de waterveiligheid stortsteen aan de waterkant van de werkstrook. Ter hoogte van het Kinselmeer verwijderen we deze week asfalt van de kruin van de dijk. Langs de Uitdammerdijk worden dijkovergangen gegraven tussen de buitendijkse werkbaan en de bestaande autoweg. Wanneer de dijkovergang gereed is, kunnen medewerkers van de Alliantie en hulpdiensten vanaf de buitendijkse werkbaan naar de binnenzijde van de dijk, en weer terug.

Afsluiting Uitdammerdijk

Onlangs zijn wij gestart met werkzaamheden aan de binnenzijde van de Uitdammerdijk. Dat betekent onder andere dat de dijk ter plaatse van het Kinselmeer 2,5 jaar dicht gaat voor al het doorgaand verkeer. De afsluiting is ingegaan op vrijdag 2 oktober. Meer informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes vindt u hier.

Werkzaamheden vanuit de lucht (video)

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over het versterken van de Markermeerdijken in onze nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, alternatieve ringslangverblijven, een nieuwe veiligheidsfolder, dijkplaatsen, Partner van de Alliantie en dijkmagazijnen. De nieuwsbrief van oktober 2020 lees je hier.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2021 aan het werk gaan.