Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

In maart 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform). 

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd door middel van een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken. Op de visualisatie onder aan deze pagina kunt u zien waar de vaargeulen en loswallen komen.

Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt aan vaargeulen en loswallen.

  • Week 21 (20-24 mei):
    Vaargeul 1 (module 2): baggeren met kraanschip. Vaargeul 4 (module 7): baggeren met kraanschip.
    Loswal 4 (module 7): aanbrengen zand.

  • Week 22: (27-29 mei):
    Vaargeul 1 (module 2): baggeren met kraanschip. Vaargeul 4 (module 7): baggeren met kraanschip.
    Loswal 4 (module 7): aanbrengen zand.

Foto: Het eerste zinkstuk bij loswal 10.

Informatie, ecologie en hulpdiensten

De Alliantie Markermeerdijken is ook op andere fronten druk bezig met voorbereidende werkzaamheden en onderzoek. In onze digitale nieuwsbrief van april vindt u informatie over vaargeulen en loswallen, het broedvrij houden van locaties waar gewerkt wordt, de Dijkwerkersdag en het maken van broeihopen voor ringslangen. Op 31 maart is voor de kust bij Hoorn een visdiefponton geplaatst. Informatie hierover vindt u hier. Op 1 mei hield de Alliantie een informatieavond voor vijf reddingsbrigades die actief zijn op het Markermeer. Het verslag vindt u hier.

In de eerste week van april ontvingen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De extra dikke nieuwsbrief bevat informatie over o.a. de Raad van State-procedure, vaargeulen en loswallen, bouwklankbordgroepen en bodemonderzoeken. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Visualisatie vaargeulen en loswallen

Download een groter exemplaar van de visualisatie