Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Week 3 (13-17 januari):

Aanleg oeverdijk

In module 3 (Grote Waal en De Hulk) wordt deze week zand opgespoten voor de aanleg van de oeverdijk.

Bouwklankbordgroepen

De bouwklankbordgroepen voor de modules 1, 2 en 3 komen deze week bijeen in het wijkcentrum in Hoorn.

Damwanden loswal 4

Voor de realisatie van loswal 4 aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam (module 7, Polder Zeevang) starten we deze week met het plaatsen van damwanden. Deze werkzaamheden duren tot eind maart en gebeuren vanaf het water.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) hervatten wij deze week de aanleg van een buitendijkse transportbaan. Dit gebeurt door middel van zand opspuiten. Ook starten wij deze week met het aanbrengen van zand voor loswal 10. Hiervoor is eerst een damwandenconstructie geplaatst.

Een video van de werkzaamheden in module 15 vindt u in onze nieuwsbrief van december.

Ketenpark Uitdam

Deze week gaan wij ten noorden van Uitdam verder met de aanleg van een ketenpark met parkeerplaatsen. In februari komt hier een bouwkeet voor de medewerkers van de Alliantie.

Informatieavonden, nieuwsbrieven

De Alliantie Markermeerdijken houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor bewoners. Lees op onze nieuwspagina de verslagen van de bijeenkomsten over de start van de werkzaamheden in de modules 2, 3 en 15.

Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand o.a. een uitgebreide update over ons project, steenbekleding op de dijk, een video over het werk in Uitdammerdijk, Partner van de Alliantie en de blusdam in Hoorn als studieobject. Lees hier de digitale nieuwsbrief van december.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.