Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules


De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 5 (25 - 29 januari 2021):

Opspuiten oeverdijk

Deze week gaan we verder met het opspuiten van de oeverdijk in module 3, De Hulk en Grote Waal. We zijn bezig met het opspuiten van de tweede zandlaag op het zuidelijke stuk van module 3, tussen gemaal Westerkogge en de Bedijkte Waal in Schardam.

Werkzaamheden module 4

Op 19 oktober is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de versterkingswerkzaamheden in module 4, De Kogen. Er wordt zowel buiten- als binnendijks gewerkt. Vanwege de binnendijkse versterkingswerkzaamheden wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van vier maanden. Kijk hier voor meer informatie. In de binnendijkse vijver De Weel vinden deze week baggerwerkzaamheden geplaatst.

Werkzaamheden module 5

In week 5 starten we in deze module met het verleggen van kabels en leidingen.

Werkzaamheden module 6

Deze week verleggen we een MS-kabel in de kruin van de dijk, op het deel tussen de kabelbrug en zwembad Warder. Op dinsdag 19 februari wordt een sleuf in de asfaltverharding gezaagd. Er is een verkeersregelaar aanwezig.

Werkzaamheden module 7

In module 7, Polder Zeevang, zijn wij bezig met het afgraven van een deel van de huidige dijk. In deze module zijn we ook bezig met het opspuiten van een buitendijkse werkstrook.

Opspuiten loswal module 13

De Alliantie is ook ten zuiden van camping Europarcs in module 13 bezig met de aanleg van een loswal. Inmiddels is het zand boven de waterlijn gekomen. Dit kan op sommige plaatsen (bij de waterlijn) nog drijfzand zijn en op andere locaties rijdt er ook een bulldozer om het zand te verwerken en egaliseren.

Opspuiten werkbaan modules 13 en 14

Deze week gaan we verder met het opspuiten van een buitendijkse werkbaan voor de modules 13 en 14.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) gaan we deze week verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook. Ook plaatsen we in het kader van de waterveiligheid stortsteen aan de waterkant van de werkstrook. Ter hoogte van het Kinselmeer verwijderen we deze week asfalt van de kruin van de dijk. Langs de Uitdammerdijk worden dijkovergangen gegraven tussen de buitendijkse werkbaan en de bestaande autoweg. Wanneer de dijkovergang gereed is, kunnen medewerkers van de Alliantie en hulpdiensten vanaf de buitendijkse werkbaan naar de binnenzijde van de dijk, en weer terug.

Afsluiting Uitdammerdijk

Onlangs zijn wij gestart met werkzaamheden aan de binnenzijde van de Uitdammerdijk. Dat betekent onder andere dat de dijk ter plaatse van het Kinselmeer 2,5 jaar dicht gaat voor al het doorgaand verkeer. De afsluiting is ingegaan op vrijdag 2 oktober. Meer informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes vindt u hier.

Werkzaamheden vanuit de lucht (video)

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over ons project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, het eerste buitendijkse avontuur van de kapitein, de werkzaamheden vanuit de lucht gezien, update dijkplaatsen en nog veel meer nieuws. Lees hier de digitale nieuwsbrief van december.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2021 aan het werk gaan.