Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt:

Week 46 (11 tot en met 15 november):

Opspuiten oeverdijk en strekdammen

In week 45 is de Alliantie in Hoorn tussen de Schouwburg en de Galgenbocht bezig met het opspuiten van de oeverdijk en de strekdammen.  Hieronder vind je een film over de start van de werkzaamheden. Foto's van de werkzaamheden vind je op onze fotogalerij.

Proefsleuven graven bij zwembad Warder

Op dinsdag 12 november wordt proefsleuven gegraven langs de dijk bij de opgang van zwembad Warder.

Buitendijkse werkbaan module 15

In module 15 (Uitdammerdijk) zijn wij sinds enkele weken bezig met het opspuiten van een buitendijkse werkbaan tot 1,70 meter onder NAP. Hiervoor gebruiken we het kraanschip de Aquila en het losponton de MP44. Alle werkzaamheden gebeuren vanaf het water en zijn omkeerbaar. Dit filmpje maakt duidelijk hoe de dijk in deze module versterkt wordt.

Aanbrengen damwand bij loswal 10

Het bedrijf Van ’t Hek brengt in opdracht van de Alliantie een damwand aan bij loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk). Dit gebeurt vanaf een ponton in het water.

Informatieavonden, nieuwsbrieven

De Alliantie Markermeerdijken houdt regelmatig informatiebijeenkomsten voor bewoners. Lees op onze nieuwspagina de verslagen van de bijeenkomsten over de start van de werkzaamheden in de modules 2, 3 en 15.

Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere nieuws en een video over de start van de werkzaamheden, terug in de tijd naar de dijkdoorbraak van 1916 en archeologisch onderzoek in Etersheim afgerond. Lees hier de digitale nieuwsbrief van oktober.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.