Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules


De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 43 (26 - 30 oktober):

Opspuiten oeverdijk

Deze week gaan we verder met het opspuiten van de oeverdijk in module 3, De Hulk en Grote Waal. Begin september zijn we begonnen met het opspuiten van de eerste zandlaag op het zuidelijke stuk van module 3, tussen gemaal Westerkogge en de Bedijkte Waal in Schardam.

Kabels en leidingen gemaal Westerkogge

Bij gemaal Westerkogge worden deze week kabels en leidingen verlegd. De helft van de rijbaan is daardoor afgezet. Verkeer kan gewoon over de dijkweg rijden.

Start werkzaamheden module 4

Vanaf 19 oktober 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met de versterkingswerkzaamheden in module 4, De Kogen. Er wordt zowel buiten- als binnendijks gewerkt. Vanwege de binnendijkse versterkingswerkzaamheden wordt de dijkweg geheel afgesloten voor een periode van vier maanden. Kijk hier voor meer informatie.

Kabels en leidingen modules 4 en 5

In module 4, De Kogen, plaatsen we monitoringsapparatuur op plekken waar op termijn de kabels en leidingen worden verlegd. In module 5, Etersheimerbraak, worden ten zuiden van Schardam kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden duren tot begin november. In deze periode vernieuwt PWN de waterleiding aan de IJsselmeerdijk tussen Etersheim en Schardam.

Loswal module 6

In module 6, Heintjesbraak en Warder, gaan we deze week verder met de aanleg van de loswal ter hoogte van het gemaal in Warder. In de damwandenconstructie wordt zand gesproeid.

Buitendijkse werkstrook module 6

In de modules 6, Heintjesbraak en Warder gaan we deze week verder met het opspuiten van de eerste zandlaag van de buitendijkse werkstrook. Vanaf begin oktober gebeurt dat vanaf kruising dorpsweg Warder in de richting van de watersportvereniging. Daar verwachten we in november aan te landen. Alle werkzaamheden gebeuren vanaf het water. Buitendijkse werkstroken zijn nodig om straks tijdens de uitvoering al het materieel en materiaal over het water te kunnen aanvoeren.

Werkzaamheden module 7

In module 7, Polder Zeevang, zijn wij bezig met het afgraven van een deel van de huidige dijk. Dit gebeurt over een lengte van 350 meter, tussen de dijkpalen 62,5 en 66. Bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. Op de buitendijkse werkstrook brengen we verticale drainage aan. Ook wordt aan de waterzijde steenbekleding aangebracht.

Plaatsen zakbaken

Ter hoogte van de toekomstige loswal ten zuiden van camping Europarcs in module 13 plaatsen we zakbaken in het water. Zakbaken zijn instrumenten waarmee de reactie van de ondergrond gemeten wordt nadat er zand op de bodem is aangebracht.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) gaan we deze week verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook. Ook plaatsen we in het kader van de waterveiligheid stortsteen aan de waterkant van de werkstrook. Ter hoogte van het Kinselmeer verwijderen we deze week asfalt van de kruin van de dijk. Sinds vorige week gebruiken wij in module 15 een ponton als loswalvoorziening, in plaats van de loswal. Dit omdat de verankering van de damwand beschadigd is en de komende weken wordt gerepareerd. Hierna wordt de loswal weer in gebruik genomen. Deze werkzaamheden hebben verder geen effect op de uitvoering en de omgeving.  Langs de Uitdammerdijk worden dijkovergangen gegraven tussen de buitendijkse werkbaan en de bestaande autoweg. Wanneer de dijkovergang gereed is, kunnen medewerkers van de Alliantie en hulpdiensten vanaf de buitendijkse werkbaan naar de binnenzijde van de dijk, en weer terug.

Afsluiting Uitdammerdijk

Onlangs zijn wij gestart met werkzaamheden aan de binnenzijde van de Uitdammerdijk. Dat betekent onder andere dat de dijk ter plaatse van het Kinselmeer 2,5 jaar dicht gaat voor al het doorgaand verkeer. De afsluiting is ingegaan op vrijdag 2 oktober. Meer informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes vindt u hier.

Werkzaamheden vanuit de lucht (video)

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over het versterken van de Markermeerdijken in onze nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, alternatieve ringslangverblijven, een nieuwe veiligheidsfolder, dijkplaatsen, Partner van de Alliantie en dijkmagazijnen. De nieuwsbrief van oktober 2020 lees je hier.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2021 aan het werk gaan.