Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules


De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 16 (19/4 - 23/4)

Werkzaamheden module 1

Op donderdag 1 april zijn we gestart met de versterkingswerkzaamheden in module 1. Aan de binnenzijde van de dijk is een hek geplaatst, waardoor het voetpad tussen Visserseiland en de Schouwburg wordt afgesloten. De afsluiting is voor de duur van zo'n drie maanden. Daarna is het voetpad voor een periode van een jaar weer toegankelijk voor voetgangers. Deze week brengen we aan de buitenzijde van de inmiddels opgespoten werkbaan steenbekleding aan.

Werkzaamheden oeverdijk

Ten zuiden van de Galgenbocht wordt baksteenpuin, afkomstig van andere locaties op de dijk, in de oeverdijk verwerkt. Ter hoogte van de Karperput wordt zand opgespoten voor de oeverdijk.   

De Alliantie werkt volgens de richtlijnen van Bouwend Nederland, die zijn gekoppeld aan de richtlijnen van het RIVM. Voor het aanleggen van de oeverdijk werken we tussen 7.00 tot 22.00 uur, met uitloop tot 23.00 uur. Voor de werkzaamheden ná 21.00 uur volgen wij de regels en voorwaarden die gelden voor de avondklok.

Werkzaamheden module 4

In module 4, De Kogen, zijn we deze week bezig met het opspuiten van zand voor de buitendijkse werkbaan. Ook verwijderen we stenen aan de buitenzijde van de dijk. De werkzaamheden in de binnendijkse vijver De Weel zijn hervat. In het water brengen we zand aan voor een binnenberm (onder water). Vanwege de werkzaamheden is de dijkweg afgesloten. Ga voor meer informatie naar dit bericht.

Werkzaamheden module 6

Op het voorland naast het zwembad wordt zand aangebracht voor de werkvloer van het toekomstig depot. Ook wordt hier vanaf de loswal ter hoogte van het gemaal een begin gemaakt met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan.

Werkzaamheden module 7

In module 7, Polder Zeevang, zijn wij bezig met het afgraven van een deel van de huidige dijk. In deze module zijn we ook bezig met het aanbrengen van verticale drainage voor het versneld versterken van de ondergrond.

Werkzaamheden module 9

In module 9, Broeckgouw, wordt door de netbeheerders een begin gemaakt om de kabels en leidingen vanuit de wijk Broeckgouw aan te leggen naar de woningen aan de Zeedijk.

Werkzaamheden module 14 (aankondiging)

In week 17 (26-4) starten we in module 14, Uitdam Dorp, met het aanbrengen van het schapenhek op de kruin van dijk. Deze werkzaamheden, die met een kleine machine worden uitgevoerd, nemen drie dagen in beslag. Het voetpad op de kruin blijft toegankelijk. Aansluitend start de Alliantie in week 18 met de aanleg van de werkbaan.

Werkzaamheden module 15 

In module 15 (Uitdammerdijk) gaan we ter hoogte van het gemaal verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook. Ter hoogte van de loswal worden binnen- en buitendijks stortstenen aangebracht. Op diverse locaties langs de dijk brengen we verticale drainage of vacuümconsolidatie aan, ter versterking van de ondergrond.

Afsluiting Uitdammerdijk

Vanwege de binnendijkse werkzaamheden is de dijk ter plaatse van het Kinselmeer 2,5 jaar afgesloten voor al het doorgaand verkeer. De afsluiting is ingegaan op vrijdag 2 oktober. Meer informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes vindt u hier.

Werkzaamheden vanuit de lucht (video)

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over ons project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand: projectupdate, eerste mijlpaal dijkverstering, de uitvoering vanuit de lucht, kilometers kabels en leidingen. De online nieuwsbrief van maart lees je hier

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn of in 2021 aan het werk gaan.