Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules


De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 33 (10 - 14 augustus):

Opspuiten oeverdijk
Deze week worden de werkzaamheden aan de oeverdijk in module 3, De Hulk en Grote Waal hervat. Op het stuk tussen de Galgenbocht en gemaal Westerkogge gaan we deze week verder met het opspuiten van de tweede zandlaag. Ook wordt op dit stuk verticale drainage aangebracht. Deze techniek zorgt ervoor dat de ondergrond sneller inklinkt.

Werkzaamheden gemaal Westerkogge / afsluiting dijkweg
Tijdens de bouwvak zijn de werkzaamheden in en rondom de bouwkuip bij Westerkogge doorgegaan. Bij het gemaal wordt een nieuwe inlaat gemaakt. Ter hoogte van het gemaal wordt de dijk versterkt met damwanden. In verband met de werkzaamheden bij het gemaal is de dijkweg van 2 juni tot en met 21 augustus afgesloten voor al het verkeer. Om deze planning te behalen wordt er ook op de zaterdag gewerkt indien nodig. Onderaan deze pagina vindt u informatie over hinderbeperkende maatregelen, omleidingsroutes en bouwroutes.

Archeologisch onderzoek
In het water ter hoogte van het voorland bij Etersheim is eind juni archeologisch onderzoek gestart. Het onderzoek duurt tot medio augustus. Lees hier meer over dit onderzoek. 

Loswal module 6
In module 6, Heintjesbraak en Warder, gaan we deze week verder met de aanleg van de loswal ter hoogte van het gemaal in Warder. In de damwandenconstructie wordt zand gesproeid. Deze werkzaamheden nemen twee weken in beslag. 

Verplaatsen steenbekleding
In module 7 verplaatsen we steenbekleding op de huidige dijk naar de opgespoten werkstrook. De steenbestorting dient als oeverbescherming voor de werkstrook.

Werkzaamheden Uitdammerdijk
In module 15 (Uitdammerdijk) gaan we deze week verder met het opspuiten van de buitendijkse werkstrook. De loswal t.h.v. de afslag Bloemendalergouw en de dijkopgang tussen de loswal en de bestaande weg zijn zo goed als af. Met de dijkovergang is de loswal bereikbaar vanaf de huidige weg voor Alliantie medewerkers en hulpdiensten. Vanwege de werkzaamheden in module 15 is er sinds mei sprake van een afsluiting van het fiets- en wandelpad

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over het project in onze digitale nieuwsbrief. Met deze maand een uitgebreide projectupdate, aankondiging van een webinar over monitoring en schades tijdens de uitvoering, verschillende archeologische onderzoeken en het bezoek van minister Van Nieuwenhuizen aan de oeverdijk in juli. De nieuwsbrief van juli lees je hier 

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.