Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 22 (25 - 29 mei):

Aanleg oeverdijk

In module 2 (Strand Hoorn) gaan we deze week verder met het opspuiten van de tweede laag zand. We zijn gestart ter hoogte van de Galgenbocht op een stuk van de oeverdijk dat al boven water was. Het zandwatermengsel wordt door middel van bulldozers gelijkmatig over de oppervlakte verdeeld. Op deze manier werken we langzaam richting de Schouwburg toe, tot de gehele tweede laag in module 2 is opgespoten. Deze werkzaamheden worden in mei afgerond.

Deze week wordt verticale drainage aangebracht daar waar de tweede zandlaag is aangebracht. Verticale drainage wordt toegepast om het versterken van de ondergrond te versnellen.

Parkje bij schouwburg afgezet

Om het grasveld bij schouwburg Het Park zijn hekken geplaatst. Het parkje wordt ingericht als werkgebied en er worden graafwerkzaamheden verricht. Het parkje is tijdens de uitvoering niet toegankelijk voor publiek.

Werkzaamheden gemaal Westerkogge

Bij gemaal Westerkogge in Scharwoude zijn we bezig met het realiseren van een nieuwe inlaat. Vorige week zijn we gestart met het plaatsen van damwanden op het voorland. Deze damwanden dienen als schermen voor de voorbelasting. Onderaan deze pagina vindt u informatie over hinderbeperkende maatregelen, omleidingsroutes en bouwroutes in verband met de werkzaamheden bij het gemaal.

Loswal 3

In module 6 (Heintjesbraak en Warder) gaan wij deze week verder met de aanleg van loswal 3. Alle werkzaamheden worden vanaf het water gedaan.

Terp van zand 

Net ten zuiden van het agrarische bedrijf IJsselmeerdijk 5b worden aan weerszijden van de dijk een terp van zand aangelegd. Deze terpen dienen later in het jaar voor de ondersteuning van een kablebrug over de dijkweg heen.

Loswal 4

Bij loswal 4 aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam (module 7, Polder Zeevang) zijn wij bezig met het laagsgewijs vullen van de damwandenconstructie met zand. Deze werkzaamheden doen we met behulp van een sproeinozzle (speciale sproeier). Deze manier van het zand- en watermengsel opspuiten noemen we rainbowen. Ook wordt ter hoogte van loswal 4 een buitendijkse werkbaan opgespoten, deze week gaan we daarmee verder in de richting van Edam.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) wordt vanaf het water gewerkt aan de aanleg van een buitendijkse transportbaan. Op sommige delen van het traject is de zandbaan inmiddels boven de waterlijn gekomen.
Ook worden stenen die in de kreukelberm liggen, tijdelijk boven de waterlijn op de dijk geplaatst. Vanwege de werkzaamheden in module 15 is er sinds 6 mei sprake van een tijdelijke afsluiting van het fiets- en
wandelpad
.

Loswal 10

Deze week gaan we verder met werkzaamheden bij loswal 10. De damwandkuip is gevuld met een zandwatermengel tot net boven de waterlijn. Deze week worden de legankers, die de damwanden met elkaar verbinden, verder aangespannen.

Archeologisch onderzoek

Ter zuiden van Uitdam zijn we bezig met archeologisch onderzoek. Bij eerdere opgravingen zijn hier onder andere restanten van een oude kerk gevonden.

Nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over het project in onze digitale nieuwsbrief. Met deze maand aandacht voor de uitspraak van de Raad van State, een uitgebreide projectupdate, een historische film over Het Witte Badhuis in Hoorn, uitvoerder Chiel aan het woord en in contact blijven met de omgeving in coronatijd. Lees hier de nieuwsbrief van april 2020.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.