Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

In de periode 2018-2021 versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

De komende weken start de Alliantie Markermeerdijken met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Een loswal is een tijdelijk werkgebied van zand en stenen, waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Een loswal kan ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform). 

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd door middel van een kraanschip. Via deze vaargeulen van 35 meter breed en 3,5 meter diep kunnen de schepen de loswallen bereiken. Op de visualisatie onder aan deze pagina kunt u zien waar de vaargeulen en loswallen komen. Meer informatie over deze voorbereidende werkzaamheden vindt u op deze pagina. 

Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt aan vaargeulen en loswallen. Door de harde wind is in week 11 (11-15 maart) alleen op dinsdag 12 maart gebaggerd en zijn de werkzaamheden uitgesteld tot week 12 (18-23 maart).

  • Week 12 (18-22 maart): Start werk vaargeul 10 en loswal 10 (module 15)
    Vaargeul baggeren met kraanschip. Aanbrengen zand en profileren bestaande bodem voor loswal. Voorbereiding aanbrengen zinkstukken, de funderingslaag van de loswallen. Zinkstukken voorkomen dat de zandlagen die op de bestaande bodem worden aangebracht afschuiven.
     
  • Week 13 (25-29 maart): Start werk vaargeul 8 (module 13). Werk aan loswal 10
    Vaargeul baggeren met kraanschip. Aanbrengen zinkstukken t.b.v. loswal. Aanbrengen zand op zinkstukken met kraanschip.

Foto: Het afzinken van een zinkstuk met steen. Bij loswallen worden deze zinkstukken met zand afgezonken.

Onderzoek, ecologie en ondernemen

De Alliantie Markermeerdijken is ook op andere fronten druk bezig met voorbereidende werkzaamheden en onderzoek. In onze nieuwsbrief van maart staat informatie over het plaatsen van peilbuizen, milieuonderzoek, proefterpen en het duiken naar niet gesprongen explosieven. Informatie over het in kaart brengen van winterverblijfplaatsen van ringslangen op de dijk vindt u hier. Deze maand zijn onze ecologen ook gestart met het actief broedvrijhouden van locaties waar gewerkt wordt. Informatie hierover vindt u hier.

Onlangs zijn lokale ondernemers op bezoek geweest bij de Alliantie Markermeerdijken. Het verslag leest u hier.

Visualisatie vaargeulen en loswallen

Download een groter exemplaar van de visualisatie