Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Overzicht werkzaamheden week 8 (17-21 februari):

Aanleg oeverdijk

In module 3 (Grote Waal en De Hulk) wordt deze week zand opgespoten voor de aanleg van de oeverdijk.

Damwanden loswal 4

Voor de realisatie van loswal 4 aan de IJsselmeerdijk tussen Warder en Edam (module 7, Polder Zeevang) zijn wij deze week bezig met het plaatsen van damwanden.

Werkzaamheden Uitdammerdijk

In module 15 (Uitdammerdijk) wordt vanaf het water gewerkt aan de aanleg van een buitendijkse transportbaan. Dit gebeurt door middel van zand opspuiten. Ook storten wij vanaf het water zand voor loswal 10. Hiervoor is eerst een damwandenconstructie geplaatst.

Ketenpark Uitdam

Deze week gaan wij ten noorden van Uitdam verder met de aanleg van een ketenpark met parkeerplaatsen en het inrichten van een bouwkeet voor de medewerkers van de Alliantie.

Informatieavonden, nieuwsbrieven

Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand o.a. een uitgebreide update over ons project, een interview met een lid van de bouwklankbordgroep in Hoorn, 17e-eeuwse Zweedse palen op de bodem in Uitdam, een portret van onze realisatiemanager deelgebied Zuid en een verslag van de Grote Waal Wijkbijeenkomst. Lees hier de digitale nieuwsbrief van januari.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Waar komt u ons buiten tegen?

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.