Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

In maart 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking, namelijk het baggeren van vaargeulen en het aanbrengen van buitendijkse loswallen. Op de visualisatie onder aan deze pagina kunt u zien waar de vaargeulen en loswallen komen. Op de pagina 'Meest gestelde vragen' vindt u meer informatie over vaargeulen en loswallen.

De werkzaamheden aan de loswallen zijn in mei tijdelijk stilgelegd. De Alliantie wil de werkzaamheden in augustus hervatten. Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt aan vaargeulen:

Week 29: (15-19 juli):
Vaargeul 3 (module 6): baggeren met kraanschip De Tweeling 1. Vaargeul 8 (module 13): baggeren met kraanschip De Tweeling 2.

Deze week zijn wij ook bezig bij loswal 4 en loswal 10. Het gaat om maatregelen die nodig zijn omdat de werkzaamheden aan de loswallen zijn stilgelegd.

Bij loswal 4 wordt donderdag zand aangebracht op de zinkstukken. Ten tijde van het stilleggen van de werkzaamheden werd de eerste ophoogslag op de zinkstukken aangebracht. Deze klus is niet volledig afgerond. Hierdoor is het zand op de zinkstukken langzaam weggespoeld. Om de zinkstukken niet te laten opdrijven wordt preventief een laag van circa een halve meter aangebracht met een kraanschip. 

Aansluitend vaart dit kraanschip naar loswal 10 om de boven water uitstekende veenstukken af te dekken met een laag zand. Dit moet voorkomen dat de brokken veen gaan afdrijven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden alleen op donderdag 18 juli, met een met mogelijke uitloop naar vrijdag 19 juli.

Week 30: (22-26 juli):
Vaargeul 3 (module 6): baggeren met kraanschip De Tweeling 1. Vaargeul 8 (module 13): baggeren met kraanschip De Tweeling 2.

In de weken 31, 32 en 33 zijn er geen baggerwerkzaamheden in verband met de bouwvak.

Informatieavonden, nieuwsbrief

De Alliantie Markermeerdijken is ook op andere fronten druk bezig met voorbereidende werkzaamheden en het informeren van omwonenden en direct belanghebbenden. Op 25 juni hielden wij de eerste informatiebijeenkomst over dijkbekleding. Het verslag lees je hier. Op dinsdag 9 juli komen de bouwklankbordgroepen van de modules 13, 14 en 15 bijeen in ons projectkantoor in Katwoude. Op woensdag 24 juli vergaderen de bouwklankbordgroepen van de modules 1, 2, 3 en 4 op deze locatie.

In onze digitale nieuwsbrief van juli een verslag van de eerste bijeenkomst over dijkbekleding, een interview met Alliantiemanager Reijer Baas over het afschuiven van de loswal, lokaal en internationaal bezoek, voorlopige voorzieningen behandeld in Raad van State en alles over de stand van zaken rond de proefterpen.

Volg de ontwikkelingen op de visdiefponton voor de kust van Hoorn via een live-stream. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van deze alternatieve broedlocatie. De beelden zijn te zien via deze link: https://video.buwa.nl/

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Visualisatie vaargeulen en loswallen

Download een groter exemplaar van de visualisatie