Wat zijn vaargeulen en loswallen en waar komen ze?

Home > Markermeerdijken > Meest gestelde vragen > Vragen over voorbereidende werkzaamheden > Wat zijn vaargeulen en loswallen en waar komen ze?

Wat zijn vaargeulen en loswallen en waar komen ze?

Een loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied, opgebouwd uit lagen zand uit het Markermeer en met stenen bekleding. In het werkgebied komt een aanlegplaats waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Aan sommige loswallen komt een kadeconstructie, bij andere loswallen kan het schip aanmeren tegen een ponton. De loswallen zijn ca. 60 meter diep en 100 meter breed. Een loswal kan echter ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform) voor het aanleggen van zand. De Alliantie legt ook buitendijkse transportbanen aan, waarover het materiaal en materieel dat nodig is voor de uitvoering vervoerd kan worden. 

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Via deze vaargeulen met een breedte van 35 meter en diepte van 3,5 meter kunnen de schepen de loswallen bereiken. De geulen worden uitgegraven door een kraan op een werkschip. De vrijgekomen grond wordt met schepen afgevoerd.

De acht vaargeulen en tien loswallen komen op strategische plekken langs de dijk. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties.